Povinně zvěřejňované informace

 

Pražská plynárenská, a.s. je držitelem licence na „obchod s plynem“ č. 241218964, udělené Energetickým regulačním úřadem, a držitelem licence na „obchod s elektřinou“ č. 141015380, udělené Energetickým regulačním úřadem.

Pražská plynárenská, a.s. není ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011, o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, samostatně provozovatelem zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přenos elektřiny či zařízení na přepravu či distribuci zemního plynu či jakéhokoliv zařízení na využití zkapalněného zemního plynu podléhajícího úpravě citovaného Nařízení. Pražská plynárenská, a.s. je nicméně jediným akcionářem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., kterážto společnost je držitelem licence na „distribuci plynu“ č. 220604881, udělené Energetickým regulačním úřadem, a provozuje tak zařízení pro distribuci plynu ve vymezeném území.

Pro případ povinné aplikace ustanovení citovaného Nařízení na Pražskou plynárenskou, a.s. se výslovně uvádí, že:

  • Informace související s provozováním distribuční soustavy společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. jsou v úplném rozsahu zveřejňovány touto společností na jejích webových stránkách www.ppdistribuce.cz
  • Informace, které by Pražská plynárenská, a.s. byla případně povinna zveřejňovat ve smyslu citovaného Nařízení, a to zejména jeho Článku 4, budou uvedeny níže na této stránce.

Souhrnné výkazy dodržování standardů

Plyn

2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021  

Elektřina

2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019
2020   2021  

Valné hromady

Informace o zpracování osobních údajů

Pražská plynárenská, a.s., ctí a respektuje soukromí svých zákazníků i jiných osob a dodržuje platné právní předpisy na ochranu osobních údajů. Zde Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů naší společností:

Neustále se také snažíme zdokonalovat a zlepšovat naše produkty a služby, které nabízíme našim stávajícím i potenciálním zákazníkům. Ve vztahu ke stávajícím zákazníkům se tak děje v omezeném rozsahu i na základě našeho oprávněného zájmu, a to až do vznesení námitky proti takovým nabídkám.

Abychom však mohli nabízet naše služby v plném rozsahu stávajícím i potenciálním zákazníkům, žádáme je též o udělení tzv. Marketingového souhlasu.

Souhlas je možné udělit osobně v našich obchodních místech nebo v Zákaznickém portálu.

V případě, že byste chtěli Marketingový souhlas odvolat, využijte formulář "Odvolání Marketingového souhlasu" Tento formulář prosím vytiskněte, vyplňte a zašlete korespondenčně na adresu:
U Plynárny 500 (areál Michle), 145 08 Praha 4. Pokud své rozhodnutí změníte a budete chtít dostávat výhodné nabídky, postupujte podle návodu viz výše.

Na dodržování pravidel na ochranu osobních údajů v naší společnosti dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů. Více informací o našem pověřenci, včetně možností jak jej kontaktovat, naleznete pod tímto odkazem: Pověřenec

Kontrolní seznam a etický kodex

Podmínky užití webových stránek Pražské plynárenské, a.s.

Emise dluhopisů

Dne 15.6.2017 vydala společnost Pražská plynárenská, a.s. dluhopisy v celkové nominální hodnotě 400 mil. Kč se splatností 3 roky a kupónem ve výši 0,90% p.a.
Emise dluhopisů je přijata k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Prospekt dluhopisu PPAS 2017
Dluhopis PPAS - Výplata 1. úrokového výnosu Zpráva o plnění vybraných finančních ukazatelů k 31.12.2019 Zpráva o plnění vybraných finančních ukazatelů k 31.12.2018 Zpráva o plnění vybraných finančních ukazatelů k 31.12.2017 Dluhopis PPAS - výplata 2. úrokového výnosu.pdf Dluhopis PPAS - výplata 3. úrokového výnosu.pdf

Deklarace trhu

Deklarace trhu

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Politika odměňování

Politika odměňování

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Budete mít vždy přehled

O všech svých účtech, změnách a fakturách budete mít na zákaznickém portále vždy přehled.

Jsme hospodární

Zasílání ekologičtějších elektronických faktur na e-mail dáváme přednost před papírovými.

Objednejte se na přepážku

U nás na přepážce nemusíte trávit celé odpoledne. Zarezervujte si čas návštěvy předem.

Kontrolujeme vaše platby

Chápeme, že každý může zapomenout, a proto vám dáme včas vědět pokud zapomenete zaplatit zálohu nebo fakturu.

Rádi vám pomůžeme s přepisem při stěhování

Stěhování může být stresující období a my vám ho nechceme ztěžovat. U nás vám poradíme, co vše bude potřeba.

Vysvětlíme složitosti

Nevíte jaký zvolit tarif nebo co je to distribuční sazba? Všechny neznámé pojmy vám vysvětlíme na webu nebo na infolince.

Služby pro Vás

O čem jste možná nevěděli, ale mohlo by se vám hodit

Plyn

Mějte u nás plyn a ušetřete čas i peníze.

Chci kompletní nabídku

Objednání na přepážku

Nečekejte ve frontě na pobočce a objednejte se na určité datum a čas.

Rezervace zde

Zákaznický portál

Pohodlný přístup do Vašeho účtu, ať už na webu či mobilu.

Přihlášení Registrace

Služby zákazníkům

Objevte zajímavé nabídky, které jsme pro Vás sjednali.

Další nabídky

Aktuální odstávky:

Odstávky

Vždy se včas dozvíte o odstávkách plynu.

Když cítíte plyn:

Zavolejte kdykoliv 1239

Pokud máte podezření, že cítíte ve vašem okolí plyn, volejte plynovou pohotovost.

©2002-2019 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu