Zpět
Péče a podpora

Platby, faktury & samoodečty

 

Změna zálohy, splatnost zálohy

Chcete si zvýšit zálohu nebo snížit do 10% z původní výše či změnit  frekvenci jejího placení? Nejjednodušší je to přes Zákaznický portál, nebo telefonicky, případně nám napište e-mail, dopis, nebo nás navštivte osobně v obchodní kanceláři. Je na vás, co je vám příjemnější.
Snížení zálohy o více než 10 % je také možné, ale o to si už musíte požádat písemně či e-mailem a napsat důvod a přidat svůj podpis.
Splatnost zálohy nelze změnit a splatnost je vždy uvedena na ročním vyúčtování, v kategorii MO je k 20. dni v měsíci, v kategorii DOM je splatnost k 15. dni v měsíci.

 

Vysvětlení faktury

Výplata přeplatků, nedoplatky

Přeplatek vám vyplácíme tak, jak jste si přáli ve smlouvě. Jestliže jste změnili názor na jeho způsob vyplácení, je možné ho u nás změnit.
Jestliže Vás při vyřizování bude zastupovat druhá osoba, vybavte ji plnou mocí, kterou nám pak zástupce předloží s identifikačními údaji obou stran. Pokud nám nic nedlužíte, přeplatek Vám vyplatíme, v opačném případě jím pokryjeme pohledávku. Přeplatek do 100,- Kč vám zúčtujeme v následujícím zúčtovacím období. Chcete-li vyplatit přeplatek po zemřelém odběrateli, předložte nám doklad o úmrtí a výsledek dědického řízení s nabytím právní moci. V případě, že je více dědiců, přineste s sebou i jejich souhlas k vyplacení pouze Vám. Pokud jste hradili zálohy po datu úmrtí a chcete tyto úhrady vrátit, přineste s sebou SIPO, útržky složenek, bankovní výpisy, které prokazují, že úhradu jste prováděli právě vy. Jestliže už vznikl nedoplatek, datum jeho splatnosti zjistíte na vyúčtování, a můžete pro jeho zaplacení použít příkaz k úhradě ve svém bankovním ústavu nebo Českou poštu anebo nás navštívit a zaplatit v hotovosti u nás na pokladně. Pokud jste si nastavili úhradu příkazem k inkasu, bude platba zúčtována automaticky.

Zasílat fakturu elektronicky na e-mail

Platební notifikace (připomínky)

V zákaznickém portálu nevidím připsanou platbu

Přeplatek mi nepřišel na účet

Chodí mi upomínky, ale platím včas

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou

Reklamace - postup, směřování na formulář

Samoodečet

Bankovní spojení

Doklad o výši nákladů na bydlení (Potvrzení nákladů na bydlení pro ČSSZ)

Tipy pro vás

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou

Zálohy jsou částky, vypočtené jako předpokládaná výše platby za elektřinu/plyn, připadající na zvolenou část zúčtovací období (nejčastěji měsíční zálohy). Zálohy hradí zákazník průběžně  po celé zúčtovací období, tj. do obdržení faktury.


Faktura je zasílána zákazníkům s ročním odečtem elektřiny/plynu jednou ročně. Ve faktuře jsou zahrnuty všechny zálohy zaplacené během zúčtovacího období. 


Součástí faktury je předpis záloh na další zúčtovací období.

Něco vám chybělo?

Neuspokojila vás tato rada?
Přijďte za námi nebo nám zavolejte

Přijďte na pobočkuZajděte si na nejbližší pobočku a vyřešte vše, co potřebujete.

Naše pobočky

Zeptejte se násNa telefonu i e-mailu nás zastihnete ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Infolinka:
800 134 134
©2002-2019 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu