Galerie Smečky

Naše společnost vlastní největší sbírku české koláže a stále ji doplňuje o nová díla. Pozoruhodná kolekce dnes čítá přes 450 děl a představuje především reprezentativní spektrum silné poválečné generace autory současné. Nicméně zasahuje i do období mezi oběma světovými válkami. Vytvoření sbírky, spojené s bohatým výstavním programem, je v našem prostředí ve své komplexnosti a rozsahu jedinečné. Jsme hrdí na to, že můžeme zachovat významné kulturní hodnoty pro budoucí generace a přispět tím k rozvoji kulturního povědomí ve společnosti.
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24,
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 210 268
E-mail: galerie.smecky@ppas.cz
Otevřeno: Út - So: 11:00-18:00
Web: www.galeriesmecky.cz
Přidejte si nás na Facebooku

Aktuální výstava

VLASTNÍ CESTOU
Zdeněk Burian

13. LISTOPAD 2019 – 15. ÚNOR 2020

Galerie Smečky připravila na závěr letošního roku výstavu malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana (11. 2. 1905 – 1. 7. 1981), jež bude symbolicky ukončena 15. února 2020, tedy v údobí 115. výročí umělcova narození. Buriana uznávají jakožto výjimečnou osobnost celé generace čtenářů různorodého vzdělání a temperamentu. Svými kresbami a malbami poznamenal a ovlivnil knižní ilustraci, a to zejména v příbězích z pradávných dob a v dobrodružném žánru. Právě v této oblasti našel odvahu experimentovat a dovedl do originálních podob některé výtvarné techniky, zejména ale kvašovou malbu. Rovněž Burianovy obrazové paleontologické rekonstrukce, za jejichž vědeckou správnost ručili odborní poradci, vytvořily jak pro laickou, tak rovněž odbornou scénu ikony prehistorických živočichů a krajin. Vizuální ztvárnění pravěku bylo natolik přesvědčivé a emocionální, že obrazové rekonstrukce pronikly do vědeckých publikací a institucí v zahraničí.

Umělcův výtvarný styl se trvale opíral o realistický výtvarný projev, jenž byl podmíněn nezanedbatelnou faktografickou znalostí reálií. Proto mohl Burian ve svých dějově koncipovaných ilustracích doprovázet desítky světových a českých spisovatelů, jimž byl dobrodružný svět a exotické dálavy vlastní. Ve svém důsledku se umělec stal synonymem vizuálního ztvárnění legendárních příběhů například J. Londona, J. Verna, R. Kiplinga, R. L. Stevensona, K. Maye J. Altshelera, A. Ransoma, D. G. Mukerdžího, D. Defoea, W. E. Johnse a dalších, u nás potom například E. Štorcha nebo E. S. Vráze.

Burianova expozice prezentuje originály z unikátní soukromé sbírky, jejíž těžiště spočívá v ilustracích dobrodružných knih, kromě jiných především K. Maye a J. Verna, jež nejlépe dokumentují umělcovu pozici v meziválečné kultuře. Kolekci doprovází několik vzácných ilustrací, obrazových rekonstrukcí pravěkého tvorstva, jež se poprvé objevily v publikacích paleontologa Josefa Augusty. A jakožto kontrapunkt k těmto Burianovým kresbám a malbám je rovněž vystaveno několik prací z tzv. volné malby, která dodnes vzbuzuje diskuse.

Výstava Zdeňka Buriana v Galerii Smečky je svědectvím pozoruhodné tvorby veskrze pozoruhodného umělce, jenž dokázal svou akademizující malbou a kresbou překlenout pomyslnou proláklinu mezi „vysokým“ uměním a masovou výtvarnou tvorbou, a stal se tak natrvalo součástí našeho kulturního dědictví.

ZBurian

 Děti, studenti, senioři od 65 let a ZTP mají vstup zdarma, stejně jako držitelé Zákaznické karty Pražské plynárenské, ostatní zaplatí 50,- Kč.

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Vždy se domluvíte

S námi si budete rozumět. Ke svým klientům jsme féroví a snažíme se jejich situaci vyřešit bez soudů a sankcí.

Jsme hospodární

Zasílání ekologičtějších elektronických faktur na e-mail dáváme přednost před papírovými.

Objednejte se na přepážku

U nás na přepážce nemusíte trávit celé odpoledne. Zarezervujte si čas návštěvy předem.

Kontrolujeme vaše platby

Chápeme, že každý může zapomenout, a proto vám dáme včas vědět pokud zapomenete zaplatit zálohu nebo fakturu.

Rádi vám pomůžeme s přepisem při stěhování

Stěhování může být stresující období a my vám ho nechceme ztěžovat. U nás vám poradíme, co vše bude potřeba.

Vysvětlíme složitosti

Nevíte jaký zvolit tarif nebo co je to distribuční sazba? Všechny neznámé pojmy vám vysvětlíme na webu nebo na infolince.

Služby pro Vás

O čem jste možná nevěděli, ale mohlo by se vám hodit

Plyn a Elektřina

Mějte plyn a elektřinu pod jednou střechou a ušetřete čas i peníze.

Chci kompletní nabídku

Objednání na přepážku

Nečekejte ve frontě na pobočce a objednejte se na určité datum a čas.

Rezervace zde

Zákaznický portál

Pohodlný přístup do Vašeho účtu, ať už na webu či mobilu.

Přihlášení Registrace

Služby zákazníkům

Objevte zajímavé nabídky, které jsme pro Vás sjednali.

Další nabídky

Aktuální odstávky:

Odstávky

Vždy se včas dozvíte o odstávkách plynu.

Když cítíte plyn:

Zavolejte kdykoliv 1239

Pokud máte podezření, že cítíte ve vašem okolí plyn, volejte plynovou pohotovost.

©2002-2019 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu