Zpět
Péče a podpora

Chci se stát & stávám se zákazníkem

 

Připojení plynu nebo elektřiny

Chcete nově připojit plyn či elektřinu? V tom případě je potřeba podat žádost o připojení k distribuční soustavě. Ta se předkládá na předepsaném tiskopisu, který získáte na pobočkách nebo v sekci Formuláře.

Žádost je nutné podat do doby zahájení územního nebo stavebního řízení pro připojované zařízení.

K žádosti o připojení neplynofikovaného objektu (pozemku) vždy přiložte plánek nebo situaci (pokud možno v měřítku) s vyznačením:

- návrhu místa připojení,
- hranic předmětného objektu (pozemku),
- čísel sousedních objektů nebo parcel, resp. názvů ulic, ze kterého bude patrná lokalizace požadovaného odběrného místa.

Na základě Žádosti budou vystaveny technické podmínky připojení, které jsou nedílnou přílohou Smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

V případě žádosti o připojení mimo distribuční zónu PPD (mimo Prahu), popřípadě o připojení k elektrické síti, kontaktujte pro více informací naši zákaznickou linku 267 175 333.

Pokud potřebujete osadit elektroměr, doporučujeme osazení provést prostřednictvím vašeho distributora a odběrné místo následně převést k nám.

Chci k vám převést všechna odběrná místa - chci mít jednoho dodavatele

Chcete mít všechna odběrná místa pod jednou střechou? K tomu od vás potřebujeme následující dokumenty:

Dokumenty nám pošlete

  • poštou na adresu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4,
  • e-mailem na callcentrum@ppas.cz
  • nebo je přineste osobně na kteroukoliv pobočku.

Chci k vám převést rekreační objekt

Máte na druhém konci republiky chatu? Není problém. I v tomto případě můžete mít jednoho dodavatele, k tomu od vás potřebujeme následující dokumenty:

Dokumenty nám pošlete

  • poštou na adresu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4,
  • e-mailem na callcentrum@ppas.cz
  • nebo je přineste osobně na kteroukoliv pobočku.

Chci se stát vaším zákazníkem

Tipy pro vás

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou

Zálohy jsou částky, vypočtené jako předpokládaná výše platby za elektřinu/plyn, připadající na zvolenou část zúčtovací období (nejčastěji měsíční zálohy). Zálohy hradí zákazník průběžně  po celé zúčtovací období, tj. do obdržení faktury.


Faktura je zasílána zákazníkům s ročním odečtem elektřiny/plynu jednou ročně. Ve faktuře jsou zahrnuty všechny zálohy zaplacené během zúčtovacího období. 


Součástí faktury je předpis záloh na další zúčtovací období.

Něco vám chybělo?

Neuspokojila vás tato rada?
Přijďte za námi nebo nám zavolejte

Přijďte na pobočkuZajděte si na nejbližší pobočku a vyřešte vše, co potřebujete.

Naše pobočky

Zeptejte se násNa telefonu i e-mailu nás zastihnete ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Infolinka:
267 175 333
©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu