PRODUKTY A SLUŽBY

Zajistíme pro vás produkty
energií i kvalitní služby

Máme pokryté všechny důležité části dodávky energií i dalších oblastí, které k tomu patří.
Celý servis pro vás připravíme i na míru.

Nabízené produkty dodávky pro zákazníky kategorie středoodběr a velkoodběr lze různě kombinovat, případně nastavit na základě vzájemné spolupráce individuální podmínky tak, aby v maximální míře vyhovovaly potřebám zákazníka.

Střední odběratel

je fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě dosahuje alespoň 630 MWh a nepřesahuje 4 200 MWh.

Velkoodběratel

je fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě přesahuje 4 200 MWh.

Portfolio produktů

Produkty s fixní cenou

Produkty, v nichž je realizováno pořízení celkově požadovaného množství zemního plynu. Tyto produkty garantují pevnou cenu za dodávku zemního plynu po celé smluvní období. Výhodou produktu je, že lze předem kalkulovat celkové náklady na spotřebu zemního plynu.

Produkty postupného nákupu zemního plynu

Produkty, které umožňují zákazníkovi pořizovat zemní plyn po částech odběrového diagramu předpokládané spotřeby. Zákazník tak může zajistit nákup zemního plynu pro stanovené období v rozložení do časové osy podle jeho vlastní volby, nejpozději však před zahájením dodávky podle stanovených podmínek.

Produkty spotového nákupu zemního plynu

Produkty realizované v závislosti na vývoji denního (spotového) trhu.

Odběratelé elektřiny jsou zařazováni do příslušné odběratelské kategorie podle technického způsobu připojení k distribuční síti, a to podle úrovně napětí elektrického zařízení, na kterém je elektřina předávána ze sítě distributora do elektrického zařízení odběratele. Odběratelé elektřiny, jejichž odběrné místo je připojeno k hladině vysokého napětí (VN) jsou označováni jako velkoodběratelé elektřiny.

Portfolio produktů

Produkty s fixní cenou

Produkty, v nichž je realizováno pořízení celkově požadovaného množství elektřiny jedním nákupem. Tyto produkty garantují pevnou cenu za dodávku elektřiny po celé smluvní období. U dvoutarifových produktů je cena stanovena v rozdílné výši po dobu platnosti VT a NT. Výhodou produktu je, že lze předem kalkulovat celkové náklady na spotřebu elektřiny.

Produkty postupného nákupu elektřiny

Produkty, které umožňují zákazníkovi pořizovat elektřinu po částech odběrového diagramu předpokládané spotřeby. Zákazník tak může pořídit elektřinu v čase, který mu nejlépe vyhovuje, nejpozději však před zahájením dodávky podle stanovených podmínek. Vzhledem k nepřetržitému pohybu ceny elektřiny na trhu zákazník sám eliminuje riziko nákupu celkového množství elektřiny v nejméně vhodném okamžiku.

Proč s námi

Věnujeme se více činnostem
než byste čekali

Podporujeme vozové parky

Pomáháme při výstavbě plniček CNG a dodáváme CNG komoditu.

Provádíme energetické audity

Snižujeme náklady na energie, díky optimalizaci spotřeby.

Staráme se o vás

Ke každéme firemnímu zákazníkovi přistupujeme individuálně.

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás a domluvíme
pro vás nejlepší řešení

firmaleft
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
firmaright

Tip pro vás

Kontaktovat nás můžete na e-mail:

©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu