Zpět
Péče a podpora

Technické dotazy

 

Technická dokumentace

Pokud máte požadavek na vydání závazného stanoviska nebo vyjádření distributora plynu týkající se technické dokumentace (např. zákresy sítí) je zapotřebí komunikovat s příslušnou distribuční společností v dané lokalitě. Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých distribučních společností. Pro vyjádření k existenci sítí Pražské plynárenské distribuce můžete využít elektronický portál, který je dostupný na www.ppdistribuce.cz.

Spínání VT/NT (HDO)

Zákazníci využívající přepínání nízkého a vysokého tarifu mají zpravidla své odběrné místo vybavené přijímačem HDO.
HDO je zkratka pro hromadné dálkové ovládání. Jedná se o způsob regulace odběru elektrické energie na dálku. HDO představuje technologii, která umožňuje přenášet po elektrické síti společně s elektřinou určité informace (kódy), za účelem zapínání či vypínání spotřebičů a přepínání sazeb na elektroměru.
Chcete-li vědět, kdy ve vašem odběrném místě platí nízký tarif, zjistěte nejdříve, jaký kód je uveden na vašem přijímači HDO.

Bližší informace o spínání NT a VT naleznete u příslušného distributora:

Změny jističů, distribuční sazby

Distribuční sazba je přidělena distributorem elektřiny a závisí na elektrospotřebičích, instalovaných na odběrném místě.
Od distribuční sazby se odvíjí cena za spotřebovanou elektřinu. Např. domácnost s běžnými domácími spotřebiči, kde není elektřina
využívána pro vytápění a není instalovaný bojler, má distribuční sazby D01d nebo D02d. Domácnost, kde je elektřinou nahřívána voda v bojleru, má
pak sazbu D25d nebo D26d apod. Podmínky přidělených jednotlivých distribučních sazeb jsou uvedeny v platném cenovém rozhodnutí ERÚ na www.eru.cz.

Výměny plynoměrů

Cenu za dodávku elektřiny se skládá z:

Cena za dodávku plynu se skládá z:

Kde najdu seznam aktuálně platných ceníků?

Slovník pojmů a zkratek

Tipy pro vás

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou

Zálohy jsou částky, vypočtené jako předpokládaná výše platby za elektřinu/plyn, připadající na zvolenou část zúčtovací období (nejčastěji měsíční zálohy). Zálohy hradí zákazník průběžně  po celé zúčtovací období, tj. do obdržení faktury.


Faktura je zasílána zákazníkům s ročním odečtem elektřiny/plynu jednou ročně. Ve faktuře jsou zahrnuty všechny zálohy zaplacené během zúčtovacího období. 


Součástí faktury je předpis záloh na další zúčtovací období.

Něco vám chybělo?

Neuspokojila vás tato rada?
Přijďte za námi nebo nám zavolejte

Přijďte na pobočkuZajděte si na nejbližší pobočku a vyřešte vše, co potřebujete.

Naše pobočky

Zeptejte se násNa telefonu i e-mailu nás zastihnete ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Infolinka:
267 175 333
©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu