Jak vzniká cena elektřiny?

V posledních dvou letech cena za 1 kW elektřiny výrazně rostla a negativně ovlivnila domácí rozpočty. Jak vzniká cena elektřiny na trhu, jak se propisuje do cen elektřiny u distributora a konečných cen na faktuře? 

Elektřina je běžnou a důležitou komoditou, se kterou se obchoduje. Výrobci, tedy velké elektrárny, prodávají svou elektřinu převážně na burze. Tam je poptávána ze strany účastníků obchodu, nejčastěji velkých energetických dodavatelů, finančních společností nebo měst a obcí. Dochází tak ke střetu nabídky a poptávky, čímž vzniká cena. 
Pokud by byl tento cenový mechanismus narušen, například politickým rozhodnutím, jež by zastropovalo burzovní cenu elektřiny, pak by poptávka vzrostla, ale nabídka klesla. Výsledkem by mohl být nedostatek elektřiny a blackout. Pro obchodování jsou tedy právě burza a tržní prostředí klíčové. 
 

Elektřina na burze


Jak už jsme si uvedli, většina elektřiny, která se u nás vyrobí, je obchodována na burze, a to na dvou následujících: 

PXE 

 1. Je dceřinou pobočkou EEX se sídlem v Praze a zaměřuje se na energetické trhy střední i východní Evropy. Díky tomu rozvíjí produkty a služby pro celý český, slovenský, maďarský, srbský i rumunský trh.
 2. pro účastníky tato burza znamená jistotu v uskutečnění obchodu. Eliminuje tedy riziko nezaplacení či opomenutí dodání nasmlouvané elektřiny.

EEX 

(Evropská energetická burza) je obrovská korporátní společnost, která bezpečně vyvíjí, provozuje a propojuje trhy s energiemi i komoditami po celém světě.

Přepravování elektřiny z burzy

Vyrobená elektřina se také musí přepravovat prostřednictvím distribučních sítí. Český trh je napojen na celoevropský distribuční přepravní systém, elektřina tak může proudit mezi jednotlivými státy. V důsledku postupného uvolňování pevných pravidel a možnosti volného obchodování s okolními státy byly zavedeny tzv. přeshraniční kapacity přenosu. To znamená, že elektřinu si můžete zakoupit ze zahraničí spolu s povolením na přeshraniční transport. Lze tedy svobodně obchodovat se sousedními státy. Propojení s evropským trhem má ovšem za následek, že se cena elektřiny odvíjí od ceny na EEX. 

Zajištění obchodů na burze

Burzy využívají k zajištění jednotlivých obchodů clearingové banky, které mají svůj majetkový účet. Právě zajišťovací systém vytváří jistotu, že transakce bude uskutečněna a vypořádána. Pokud by dodavatel energie nakoupil kontrakt na dodání elektřiny pro rok 2025 a cena elektřiny by poté před vypořádáním prudce narostla, musí výrobce složit záruky, tedy ekvivalentní částku čítající rozdíl mezi tehdejší a současnou cenou elektřiny. 

Právě rostoucí cena elektřiny donutila stát k intervenci a pomoci skupině ČEZ, která si v červenci 2022 vypůjčila 74 miliard korun právě na záruky. 

Regulovaná a neregulovaná složka elektřiny

Dodavatel tedy nakoupil elektřinu na burze a chce ji dodávat svým zákazníkům. K tomu potřebuje využít infrastrukturu a systém, který tu řídí Energetický regulační úřad. Ten je zodpovědný za veškeré další poplatky, které jsou s dodáním elektřiny spojené.

Regulované složky, které určuje ERÚ, jsou: 

 1. Platba za jistič (fixní měsíční poplatek)
 2. Cena za distribuci ve vysokém a nízkém tarifu (podle typu spotřeby)
 3. Systémové služby (podle spotřeby v MWh)
 4. Činnost OTE (fixní měsíční poplatek)

Tyto poplatky tvoří přibližně 30 % celkové ceny elektřiny (v minulosti téměř 50 %) a jsou pro všechny spotřebitele v dané distribuční oblasti, kde se odběrné místo nachází, stejné. 

Na území České republiky máme 3 distribuční oblasti: 

 1. E.GD Distribuce (jižní Čechy a jižní Morava),
 2. PREdistribuce (Praha)
 3. ČEZ Distribuce (zbytek ČR)

Cena elektřiny za kWh: Jak se vyznat v ceníku dodavatele?

Teorii máme za sebou, ale jak se vyznat v samotné faktuře? Na první stránce ceníku seriózního dodavatele vždy uvidíme to nejdůležitější, a to obchodní složku elektřiny. Obchodní cena za elektřinu, tedy za silovou elektřinu, je pro nás zásadní, jelikož tu ovlivňuje dodavatel. Od 1. 1. 2023 také vládní strop pro elektřinu, díky kterému nezaplatí domácnost více než 5000 Kč za MWh bez DPH, respektive 6050 Kč s DPH (neboli 5 Kč, respektive 6,05 Kč za KWh). 
Na ceníku dodavatele vidíme skladbu ceny elektřiny, a to rozdělením na:
 

 1. Obchodní cena (Cena za dodávku silové elektřiny): Nejdůležitější a nejvýznamnější složka elektřiny, která má přibližně 70% vliv na celkovou cenu elektřiny. Od roku 2023 je tato složka zastropovaná na úroveň 5000 Kč bez DPH, respektive 6050 Kč s DPH.
 2. Cena za distribuované množství elektřiny: Elektřina je k samotným odběratelům dopravovaná prostřednictvím distribučních sítí (vedení). Jedná se o nejvyšší regulovaný náklad.
 3. Měsíční plat za příkon dle rezervovaného jističe: Pokud domácnost potřebuje ke svému provozu vyšší odběr elektřiny, potřebuje si také rezervovat i vyšší hodnotu příkonu hlavního jističe. Vyšší odběr samozřejmě více vytěžuje distribuční síť, což je v těchto nákladech zohledněno.
 4. Ostatní regulované služby: Aby trh s elektřinou fungoval, je potřeba mít také autoritu k zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku, o to se stará ČEPS. Činnost operátora trhu (OTE) zase zajišťuje organizování krátkodobého trhu s elektřinou. Spolupracuje přitom s provozovatelem přenosové soustavy.
 5. Poplatky za OZE: Jednalo se o podporu obnovitelných zdrojů energie, především elektřiny vyrobené z fotovoltaických elektráren. Tuto podporu plně převzala vláda a už se domácností netýká

Bude cena elektřiny růst?

Cena elektřiny se na burze v současnosti pohybuje pod zavedeným vládním stropem ve výši 5 Kč bez DPH za kWh. Důvodem je prudký pokles cen elektřiny, ale i plynu, na burze. 
Dlouhodobě lze očekávat, že cena elektřiny bude růst z následujících důvodů:

 1. Uzavírání uhelných elektráren: Evropské země se postupně zavázaly k tomu, že chtějí ukončit těžbu uhlí a výrobu elektřiny z něj. Uzavírání uhelných elektráren tak bude pokračovat, a s tím se sníží i nabídka elektřiny na evropském trhu.
 2. Omezování počtu emisních povolenek: Dlouhodobým cílem představitelů Evropské unie je snižování počtu emisních povolenek, což povede k jejich rostoucí ceně. V současnosti cena jedné emisní povolenky dokonce překonala úroveň 100 eur za tunu CO2 a dosahuje nového rekordu.
 3. Uzavírání jaderných elektráren: Životnost jaderných elektráren je omezená a není možné ji neustále prodlužovat. Nové jaderné elektrárny se sice staví či plánují, dlouhodobě ale nebudou schopné nahrazovat ty, které budou uzavřeny.


Z těchto uvedených důvodů cena elektřiny s velkou pravděpodobností neklesne na úroveň, která tu byla před covidem, tedy kolem 60 eur za MWh. V současnosti jsou ceny více než dvojnásobné a trh očekává, že i v dalších letech budou vypadat obdobně. 
 

Spočítejte si, kolik přibližně ročně zaplatíte za elektřinu v naší Kalkulačce.


V naší kalkulačce, kterou najde ta tomto odkazu, si můžete spočítat své roční náklady na elektřinu a vybrat si některý z produktů naší nabídky. 
 

Časté dotazy k cenám energiíJak spočítat cenu elektřiny za kWh? 

Cena elektřiny lze spočítat sečtením neregulované složky elektřiny (silové elektřiny) s regulovanými složkami (distribuce, poplatek za jistič, poplatek za systémové služby a činnost OTE), které určuje Energetický regulační úřad. K celkové ceně je poté nutné připočíst daň z přidané hodnoty (DPH). V roce 2023 platí vládní zastropování na silovou elektřinu ve výši 5 Kč za kWh bez DPH. 

Jaká je cena silové elektřiny na burze?

Cena elektřiny na burzy se mění a v posledních letech byla silně volatilní. Z extrémních úrovní až do výše 1000 eur za MWh u silové elektřiny se cena stabilizovala kolem současných 100-150 eur za MWh. 

Jaký byl vývoj cen elektřiny? 

Spotřebitelé v posledních letech zažili několik vln zdražování u dodavatelů. K prvnímu výraznějšímu zdražování došlo v říjnu 2021 po pádu Bohemia Energy. Dodavatelé už se nemohli plně spolehnout na levné nákupy z minulosti, ale museli nakoupit na burze. Cena silové elektřiny v cenících rostla na úroveň 3500 Kč za MWh. 
V únoru 2022 započal válečný konflikt na Ukrajině a omezení dodávek plynu ze strany Ruska do Evropy. Cena elektřiny vystoupala u dodavatelů i nad 10 000 Kč za MWh. V roce 2023 platí vládní strop na elektřinu ve výši 5000 Kč za MWh bez DPH, ceny na burze jsou ale nižší.

Pražská plynárenská a.s. Jsme tu pro vás

Patříme k předním dodavatelům energií v ČR, a proto nás zajímají vaše přání, potřeby, dotazy   
i podněty. Vyberte si, jak a kde s námi chcete komunikovat, a vše spolu snadno vyřešíme.

 

Online

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Zákaznické portály

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Sjednání smlouvy online

Spočítejte si, jaké s našimi produkty budete platit zálohy a rovnou si sjednejte smlouvu online.

Osobní kontakt

Podle našich zkušeností je mnohdy nejlepší spolu prostě mluvit nebo si napsat.  

 

Zákaznická centra

Zvolte nejbližší pobočku a domluvte si schůzku předem. Vše pak poběží hladce.

 

Kontakt

Neradi řešíte vše online a nehodí se vám jít do zákaznického centra? Nevadí, zkrátka nám zavolejte nebo napište…

Pražská plynárenská a.s. Našich klientů si vážíme

Snažíme se vám co nejvíce usnadnit a zpříjemnit život, abyste měli v oblasti energií vše vyřešené a funkční a mohli jste se věnovat všemu, na čem vám záleží.

Poradíme, vysvětlíme, pomůžeme

Potřebujete se zorientovat v nabídce energetických produktů a služeb, zvolit nejvýhodnější tarif, rozhodnout se o energetickém řešení pro váš dům nebo byt? Rádi vám poradíme a případně navrhneme konkrétní řešení pro vaši situaci.

Jsme dobrý soused

Je na nás spoleh a dodávky energií od nás plynou bez problémů. Jsme také stabilním partnerem řady kulturních a sportovních akcí, charitativních aktivit a institucí, a tak přispíváme k hezkému životu lidí ve městě a jeho okolí. Od velkých jako Metronome Prague nebo Signal Festival, až po ty nejmenší.

Jsme hospodární

Bez patosu a zodpovědně se staráme o to, abychom zachovali naše životní prostředí i pro příští generace. „Zelenější“ plyn, fotovoltaika, tepelná čerpadla, cirkulární energetická řešení pro městské části atd., ale i jednoduché změny jako zasílání elektronických faktur na e-mail místo papírových, to vše neodmyslitelně patří k životu Pražské plynárenské.