Zákaznická výhoda

repair
Zákaznická výhoda od Pražské plynárenské

program je zaměřen na úhradu nákladů za montáž, opravu, servis a revizi plynových nebo elektrických spotřebičů. Je rozdělen na dvě části a zákazník může čerpat vždy jen jednu ze dvou variant. A to buď Úhradu opravy plynového/elektrického spotřebiče do částky 3.000 Kč nebo Příspěvek na montáž 10.000 Kč. 

Snižte si s námi náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů

Úhrada opravy plynového nebo elektrického spotřebiče do částky 3.000 Kč

se závazkem po dobu až 3 let odebírat plyn od Pražské plynárenské a.s.

Lze čerpat na:

Úhradu opravy, montáže, servisu

 • Plynových a el. kotlů do výkonu 50 kW
 • Plyn. a el. topidel, průtok. ohřívačů
 • Plyn. a el. sporáků a varných desek
 • Klimatizací, tepelných čerpadel
 • na výchozí a provozní revize plyn. a el. zařízení
 • na tlakové zkoušky plynových zařízení

Za jakých podmínek může Zákazník čerpat:

 • musí mít s PP uzavřenou smlouvu na odběr plynu nebo elektrické energie v kategorii Domácnost/MOO
 • musí mít nastavený stálý plat u smlouvy na plyn nebo elektrickou energii minimálně 60 Kč bez DPH
 • nesmí mít vůči PP žádné neuhrazené pohledávky
 • nesmí mít aktivní jinou zákaznickou výhodu

Příspěvek na montáž kotle, FVE nebo tepelného čerpadla ve výši 10.000 Kč 

se závazkem po dobu až 10 let odebírat plyn od Pražské plynárenské a.s.

Lze čerpat na:

 • Montáž plynových a el. kotlů do výkonu 50 kW
 • Montáž FVE
 • Montáž tepelného čerpadla

Za jakých podmínek může Zákazník čerpat:

 • musí mít s PP uzavřenou smlouvu na odběr plynu nebo elektrické energie v kategorii Domácnost/MOO
 • musí mít nastavený stálý plat u smlouvy na plyn nebo elektrickou energii minimálně 85 Kč bez DPH
 • nesmí mít vůči PP žádné neuhrazené pohledávky
 • nesmí mít aktivní jinou zákaznickou výhodu

Úhrada opravy plynového/elektrického spotřebiče do částky 3.000 Kč

Podmínky, za kterých je možné úhradu poskytnout

Podmínky, za kterých je možné úhradu posktynout

 • Zákazník musí mít s PP uzavřenou smlouvu na odběr zemního plynu nebo elektrické energie v kategorii Domácnost/MOO nebo Maloodběratel/MOP (dále jen „Smlouva“).
 • Zákazník musí mít nastavený stálý plat u smlouvy na plyn nebo elektrickou energii minimálně 60 Kč bez DPH.
 • Zákazník nesmí mít vůči PP žádné neuhrazené pohledávky.
 • Opravovaný spotřebič nesmí být v záruce.
 • Zákazník při realizaci služby podepíše dodatek Zákaznická výhoda (dále jen „Dohoda“).
 • Celková maximální výše Zákaznické výhody je 3000 Kč vč. DPH.
 • Další Zákaznickou výhodu může zákazník čerpat až po uplynutí odpovídající doby odběru specifikované v Dohodě na základě, které získal Zákaznickou výhodou, v podobě Služby.
 • Pražská plynárenská poskytne Zákaznickou výhodu pro ty spotřebiče, které souvisí s uzavřenou Smlouvou, tj. v případě smlouvy na odběr zemního plynu, jsou to plynové spotřebiče, v případě smlouvy na elektrické energie jsou to elektrické spotřebiče. V případě smlouvy na odběr zemního plynu může P a.s. poskytnout Zákaznickou výhodu i na elektrické spotřebiče, nikoli však opačně.
 • Celková doba odběru Zákazníka nesmí přesáhnout dobu 3 let.
 • V případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky Programu, je Pražská plynárenská oprávněna odmítnout uzavření Dohody.
 • Po vyloučení pochybností se uvádí, že uzavření této Dohodty nedochází ke změně Smlouvy na dodávku energií, a to ani v části týkající se délky závazku.
Maximální výše Zákaznické výhody a délky odběru v odběrném místě

Závisí na roční spotřebě plynu podle posledního ročního vyúčtování na daném odběrném místě a požadované výši čerpané částky.

Podmínka 1

Stálý plat 60 Kč/měsíc bez DPH

Roční spotřeba plynu

0-10 MWh

nad 10 MWh

     do 1500 Kč

2

1

1501-2000 Kč

3

2

2001-3000 Kč

3

3

Pokud nemohu, nebo se rozhodnu nedodržet podmínky programu
 • V případě, že Zákazník před uplynutím sjednané doby odběru uvedené v Dohodě, přestane z jakéhokoli důvodu od PP, a. s., plyn, nebo elektřinu odebírat, má PP právo po Zákazníkovi požadovat úhradu poměrné části uhrazených nákladů.  Tato poměrná část nákladů bude odpovídat neuskutečněné délce sjednané doby odběru, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Do doby odběru se na žádost Zákazníka započte též doba, kdy Zákazník bude od Obchodníka odebírat energie v jiném odběrném místě, než které je uvedeno ve Smlouvě. Doporučuje se proto pro případ, že zákazník nemůže dodržet sjednanou dobu odběru uvedenou v Dohodě (například z důvodu stěhování), navštívit v předstihu její obchodní kanceláře, kde s ním bude projednán jiný možný způsob řešení., popřípadě na emailu plynsluzby@ppas.cz

 • Zákazník může zbývající část závazku doplatit prostřednictvím vystavené faktury

 • V případě, že Zákazník odebírá plyn/el. energii od PP a.s. na jiném odběrném místě lze tento závazek převést na toto odběrné místo

 • Zákazník má také možnost převést svůj závazek na jinou další osobu s odběrem plynu/el. energie od PP a.s., ovšem s jejím plným souhlasem 

Jak a kde službu sjednat

Tuto službu pro Pražskou plynárenskou a.s. zajišťují vybraní smluvní partneři (dále jen „Partner“). Službu lze sjednat více způsoby:

 • Zákazník si opravu sjedná přes Zákaznickou linku 267 175 333:
  • Volba 8 - Chcete využít náš program Úhrada opravy spotřebiče?
  • Pro opravy, montáž, servis v rámci Prahy a Středních Čech, stiskněte 1. Nyní budete přepojeni na našeho smluvního partnera (AZ CZ servis).

 

 • Zákazník si službu sjedná přímo na dispečinku vybraného partnera viz. níže seznam partnerů

Postup je v obou případech stejný:

Přes zákaznickou linku nebo dispečink Partnera si zákazník sjedná termín opravy spotřebiče. Před provedením opravy je zákazník seznámen s obsahem Dohody a podmínkami, které musí být splněny, aby PP, a.s., opravu, montáž, servisní prohlídku či revizi spotřebiče za zákazníka uhradila. Je také seznámen s délkou doby odběru.

 • Po provedení opravy technik Partnera (dále jen „Technik“), který opravu provedl, seznámí zákazníka s výší úhrady a vyplní se zákazníkem propisovací formulář Dohody včetně uhrazené částky a délky odběru, který následně zákazník podepíše.
 • Technik předá vyplněný a zákazníkem podepsaný formulář Dohody (kopii může nechat zákazníkovi), spolu se zákazníkem potvrzeným průpisem Zakázkového listu neprodleně PP a.s., která v případě, že budou splněny všechny podmínky Programu, Dohodu podepíše a následně jedno její vyhotovení zašle zákazníkovi.
 • Úhradu opravy pak PP hradí za zákazníka na zákazníka na základě faktury vystavené Partnerem. V případě, že nebudou splněny podmínky Programu, PP Dohodu se zákazníkem neuzavře a tuto skutečnost písemně oznámí jak zákazníkovi, tak Partnerovi. V tomto případě je povinen za provedenou opravu zaplatit Partnerovi zákazník sám.
Seznam smluvních partnerů
FirmaAdresaKontaktProvozní dobaSpecializace
AZ CZ ServisKlapkova 56, 182 00 Praha 8

Telefon: 720 956 096, 603 521 383

E-mail: info@azczservis.cz

PO-ČT 08:00 - 17:00

PÁ 08:00 - 15:00

-Viessman - kotle, tepelná čerpadla, klimatizace

-Oprava, servis všech typů spotřebičů

-Kontrola spalinových cest

-Únik plynu, kontrola plynovodu

JikotermMendelova 13, 149 00 Praha

Telefon: 222 250 720, 722 957 149

Servisní pohotovost: 222 233 888

E-mail: jikoterm@jikoterm.cz

PO-ČT 08:00 - 17:00

PÁ 08:00 - 16:00

Pohotovost PO-NE 08:00 - 20_00

-Valliant, Progherm, Bosch/Junkers

-Dále Immergas, De Dietrich, Viessmann, Baxi, Mora, Karma, Top, Wolf

-Revize

Únik plynu, kontrola plynovodu

Plyn Servis

Prodejna: Průběžná 573/24.,100 00 Praha 10

Montáže, opravy: Průběžná 574/26, 100 00 Praha 10

Telefon: 608 173 188, 777 100 332

Pohotovost: 777 100 332

E-mail: montaz@plynservis.cz, obchod@plynservis.cz

PO-ČT 07:00 - 16:15

PÁ 07:30 - 15:00

-Valliant, Progherm, Mora, Karma, Gamat

-Revize

Únik plynu, kontrola plynovodů

-Tlakové zkoušky

Plynoservis DohnalVysoká cesta 10, 140 00 Praha 4

Telefon: 608 173 188, 777 100 332

Pohotovost: 777 100 332

E-mail: pet.doh@seznam.cz

 

-Servisní zastoupení Karma a Gamat - podokenní topidla

-Opravy, servisy ostatních typů plynových spotřebičů

Pavel Havel - revize a zkoušky plynových zařízení 

Telefon: 737 200 927

E-mail: pavelhavel@atlas.cz

 

-Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

-Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení

-Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

Příspěvek na kotel /FVE/ tepelné čerpadlo ve výši 10.000 Kč

Na které spotřebiče a služby lze využít

Při splnění podmínek lze Zákaznickou výhodu využít na:

 • Montáž plynových kotlů do výkonu 50 kW
 • Montáž FVE
 • Montáž tepelných čerpadel
Podmínky, za kterých je možné úhradu poskytnout
 • Zákazník musí mít s PP uzavřenou smlouvu na odběr zemního plynu nebo elektrické energie v kategorii Domácnost/MOO nebo Maloodběratel/MOP (dále jen „Smlouva“).
 • Zákazník musí mít nastavený stálý plat u smlouvy na plyn nebo elektrickou energii minimálně 85 Kč bez DPH.
 • Zákazník nesmí mít vůči PP žádné neuhrazené pohledávky.
 • Opravovaný spotřebič nesmí být v záruce.
 • Zákazník při realizaci služby podepíše dodatek Zákaznická výhoda (dále jen „Dohoda“).
 • Další Zákaznickou výhodu může zákazník čerpat až po uplynutí odpovídající doby odběru specifikované v Dohodě na základě, které získal Zákaznickou výhodu, v podobě Služby.
 • Pražská plynárenská poskytne Zákaznickou výhodu pro ty spotřebiče, které souvisí s uzavřenou Smlouvou, tj. v případě smlouvy na odběr zemního plynu, jsou to plynové spotřebiče, v případě smlouvy na elektrické energie jsou to elektrické spotřebiče. V případě smlouvy na odběr zemního plynu může PP a.s. poskytnout Zákaznickou výhodu i na elektrické spotřebiče, nikoli však opačně.
 • Celková doba odběru Zákazníka nesmí přesáhnout dobu 10 let.
 • V případě, že nebudou splněny výše uvedené podmínky Programu, je PP oprávněna odmítnout uzavření Dohody.
 • Pro vyloučení pochybností se uvádí, že uzavřením této Dohody nedochází ke změně Smlouvy na dodávku energií, a to ani v části týkající se délky závazku.
Maximální výše Zákaznické výhody a délky odběru v odběrném místě

Závisí na roční spotřebě plynu podle posledního ročního vyúčtování na daném odběrném místě a požadované výši čerpané částky.

Podmínka 1Stálý plat 85 Kč/měsíc bez DPH
Roční spotřeba plynu0-15 MWhnad 15 MWh
10.000 Kč107
Pokud nemohu, nebo se rozhodnu nedodržet podmínky programu
 • V případě, že Zákazník před uplynutím sjednané doby odběru uvedené v Dohodě, přestane z jakéhokoli důvodu od PP, a. s., plyn, nebo elektřinu odebírat, má PP právo po Zákazníkovi požadovat úhradu poměrné části uhrazených nákladů. Tato poměrná část nákladů bude odpovídat neuskutečněné délce sjednané doby odběru, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Do doby odběru se na žádost Zákazníka započte též doba, kdy Zákazník bude od Obchodníka odebírat energie v jiném odběrném místě, než které je uvedeno ve Smlouvě. Doporučuje se proto pro případ, že zákazník nemůže dodržet sjednanou dobu odběru uvedenou v Dohodě (například z důvodu stěhování), navštívit v předstihu její obchodní kanceláře, kde s ním bude projednán jiný možný způsob řešení., popřípadě na e-mailu plynsluzby@ppas.cz.
 • Zákazník může zbývající část závazku doplatit prostřednictvím vystavené faktury.
 • V případě, že Zákazník odebírá plyn/el. energii od PP a.s. na jiném odběrném místě lze tento závazek převést na toto odběrné místo.
 • Zákazník má také možnost převést svůj závazek na jinou další osobu s odběrem plynu/el. energie od Pražské plynárenské a.s., ovšem s jejím plným souhlasem.,
Jak a kde službu sjednat

Tuto službu můžete sjednat pouze u těchto partnerů:

 • Příspěvek na montáž kotle lze čerpat u společnosti Prometheus ES – v případě zájmu vyplňte formulář na stránkách Pražské plynárenské ZDE.
 • Příspěvek na montáž kotle lze dále čerpat u společností AZCZ Servis (tel. 720 956 096) a Jikoterm (tel. 722 957 149)
 • Příspěvek na montáž FVE Lze čerpat jen u společnosti Pražská plynárenská a.s. prostřednictvím formuláře na webových stránkách společnosti ZDE, nebo přímo u obchodního zástupce.
 • Příspěvek na tepelné čerpadlo lze čerpat u společnosti Prometheus ES – v případě zájmu vyplňte formulář na stránkách Pražské plynárenské ZDE.

Tuto službu lze sjednat i prostřednictvím zákaznické linky:

Zákazník bude následně kontaktován s nabídkou kotle. V případě splnění podmínek Programu bude zákazník před provedením montáže seznámen s obsahem Dohody a podmínkami, které musí být splněny, aby PP, a. s., příspěvek na montáž uhradila. Zákazník je také seznámen s délkou doby odběru.

Zákazníkovi bude v konečném vyúčtování zohledněn příspěvek ve výši 10.000 Kč na základě podpisu dodatku Zákaznická výhoda.

Zákazník může využít také individuálního proplacení na montáž kotle:

Na naších obchodních přepážkách, nebo přes email plynsluzby@ppas.cz. Zde je potřeba doložit kopii již uhrazené služby na základě které bude zaslán k podpisu dodatek ke smlouvě "Zákaznická výhoda" a Žádost o proplacení. Příspěvek ve výši 10.000 Kč bude zaslán na požadovaný bankovní účet. Závazek odebírat energie nabývá účinnosti datem podpisu Zákaznické výhody a zároveň od tohoto data počíná běžet sjednaná doba závazku k odběru.

Pro naše zákazníky dále nabízíme

Výměna plynových topidel Gamat s výhodou pro zákazníky PP a.s.

Pro zákazníky Pražské plynárenské a.s. zajišťuje výměnu topidel Gamat firma Plynservis Dohnal 
Telefon: 608 173 188, 777 100 332 
Pohotovost: 777 100 332 
E-mail: pet.doh@seznam.cz 

Ceny výměny spotřebiče GAMAT bez 12% DPH

Typ 47115 213 Kč
Typ 47312 583 Kč
Typ 37311 206 Kč

Orientační ceny Plynservisu:

Instalace topidlaDopojení plynového vedení (473, 373)Uvedení do provozu servisním technikemLikvidace topidlaDoprava
1 650 Kč680 Kč980 Kč300 Kč400 Kč
Revize odběrného plynového zařízení

Pavel Havel 
E-mail: pavelhavel@atlas.cz  
Telefon: 737 200 927

Předsezónní údržbu, čištění spotřebičů a jejich opravy neprovádí! Tyto činnosti je nutné poptávat u společností, které nabízí servis plynových spotřebičů.

Další užitečné informace

Jaký je rozdíl mezi revizí a servisem/kontrolou plynových spotřebičů

Revize plynového zařízení a kdy má být provedena

Rozlišujeme dva druhy revizí a to výchozí a provozní revizi.

Výchozí revize se provádí vždy při uvedení nového plynového zařízení do provozu. Většinou ji provádí přímo dodavatel plynového zařízení. Revize prokazuje, že plynové zařízení i jeho samotná montáž splňují všechny technické, bezpečnostní i legislativní nároky. Výchozí revize se řídí §6 Zákona č. 85/1978 Sb.

Provozní revize je ze zákona povinná pro právnické a fyzické osoby - podnikatele a probíhá v pravidelných intervalech. Musí být provedena alespoň jednou za 3 roky. Pro fyzické osoby není zákonem stanovena. Provozní revize se řídí §7 Zákona č. 85/1978 Sb. Tuto revizi provádí revizní technik Provedení provozní revize nahrazuje v daném roce provedení kontroly plynového zařízení.

 

Revize se provádějí v těchto případech:

 • Zřízení nového odběrného místa (výchozí revize).
 • Pravidelná (tříletá) revize pro organizace (SVJ, BD) a firmy (provozní revize).
 • Pro osazení plynoměru po odpojení (delší než půl roku).
 • Po rekonstrukci plynovodu (výchozí revize).
 • Revize na přání zákazníka, nad rámec zákonné povinnosti (pro bezpečnost, pro pojišťovnu) - provozní revize.
 • Ověření technického stavu (při odpojení plynoměru do půl roku).
 • Po odstávce z důvodu nehody nebo poruchy.
 • Po skončení zkušebního provozu. 
   
Kontrola plynových spotřebičů a zařízení - kdo a proč má provádět kontrolu

Pravidelnou servisní prohlídku/kontrolu mají právnické osoby ze zákona povinnost provádět 1x ročně. V důsledku jejího neprovádění může tímto, závadou na plynovém spotřebiči, dojít ke škodě na majetku, či zdraví. V takovém případě nese provozovatel takového zařízení vinu za případné škody.

Pro fyzické osoby opět není frekvence zákonem stanovena. Je ale podmínkou jak pro uznání reklamace plynového kotle, tak pro vyplacení pojistného v případě škodní události. Zanedbání pravidelné kontroly může vést nejen k poškození spotřebiče, ale snadno se může stát jeho provoz zdraví ohrožující. Při spalování plynu, který je primárně netoxický, dochází k produkci odpadního oxidu uhelnatého. Ten je při správném provozu zařízení bezpčně odváděn do komína. V případě zanedbání údržby může docházet k úniku tohoto odpadního oxidu uhelnatého do místnosti a vést k závažným zdravotním problémům, případě otravě až s následkem smrti. Následně však může dojít až ke ztrátě vědomí. Při takto závažné otravě bývají následky tragické.

Výrobci kotlů proto doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle, neboť pravidelná údržba a servis snižuje jeho spotřebu a také je předpokladem k dlouhé životnosti zařízení. Tuto kontrolu nemusí provádět revizní technik. 

Nezapomeňte! Pravidelnou kontrolou plynových zařízení ochráníte zařízení samotné a hlavně vlastní zdraví. Jen tak vám bude plynový spotřebič věrně, spolehlivě a bezpečně sloužit k plné spokojenosti.

S prohlídkami plynového kotle souvisí i kontrola a čištění spalinových cest. Tato kontrola již pro domácnosti povinná je a provádí se jednou ročně. Zprávy o provedení revize i záznam kontrolní prohlídky kotle, či spalinových cest doporučujeme bezpečně uschovat pro případ doložení při plnění škodní události.

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.