Zpět
Péče a podpora

Přepisy & stěhování

Rodinné životní situace

Podmínky uzavírání smluv s cizími státními příslušníky bez trvalého pobytu v ČR

DOPORUČENÍ PPAS: Nemusíte nic přepisovat, ponechte vše napsané na vlastníkovi nemovitosti. Ušetříte si tím čas i papírování.

Podmínky uzavření smlouvy:

 • U ručitele ani zájemce nesmí být evidována žádná pohledávka. 
 • Zákazník musí doložit právní titul k užívání nemovitosti (např. nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí nebo čestné prohlášení vlastníka o právu nemovitost užívat).
 • Doložit doklad o povolení k pobytu. 
 • V případě, že se rozhodnete jít na obchodní kanceláře, budete vyzváni buď ke složení 3 záloh, které musí být uhrazeny na pokladně PP nebo k doložení Prohlášení ručitele. Tento dokument je povinnou přílohou Korespondenčního   převodu.
 • Prohlášení ručitele naleznete v sekci Formuláře. (Podpis ručitele je nutné mít ověřený: osobní návštěvou ručitele s dokladem totožnosti na obchodních kancelářích, elektronicky podepsáním prohlášení uznávaným elektronickým podpisem, úředně ověřeným podpisem na písemném dokumentu. Je možnost i zaslání kompletních podkladů z datové schránky ručitele.). Zároveň ručitel musí být majitelem objektu.
 • Pokud zájemce nesplní podmínky pro uzavření převodu, buď na Obchodních kancelářích, tak v případě korespondenčního převodu nebude mu převod umožněn.

 

Při převodu / ukončení odběru z důvodu úmrtí využijte formulář Korespondenční převod

Odběrné místo v zóně PPD

stačí formulář Korespondenční převod

Odběrné místo mimo zónu PPD

Použijte formulář Korespondenční převod plus Plnou moc na změnu dodavatele
podepsanou novým odběratelem.


Podmínky zpracování

Formuláře kompletně vyplňte, jinak vám budou vráceny k doplnění a prodlouží se tím tak doba zpracování.
Pokud Vás při jednání bude zastupovat jiná osoba, je nutné, abyste jí k tomuto jednání udělili Plnou moc.
Po zpracování převodu plynoměru po úmrtí obdrží oprávněná osoba vyřizující pozůstalost uvedená v Žádosti o korespondenční převod v kolonce „Jméno adresa pro zaslání konečného vyúčtování k ukončenému odběru původního zákazníka“   ukončovací fakturu a nový zákazník obdrží potvrzenou Žádost o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu,  Smlouvu o připojení k distribuční soustavě, Oznámení o výši zálohy, platný Ceník a Obchodní podmínky.

 1. Do kolonky Adresa pro zaslání konečného vyúčtování v 1. části formuláře Převod odběru zemního plynu napište jméno a adresu oprávněné osoby, které má být vyúčtování zasláno.  V případě, že kolonka bude vyplněna pouze částečně anebo zůstane nevyplněná, je poslední vyúčtování zasláno automaticky na původního odběratele.
 2. Vyplňte 1. část formuláře, v kolonce podpis uveďte "úmrtí" a včetně kopie dokladu o úmrtí původního odběratele (úmrtní list, dědické řízení, doklad z nemocnice o úmrtí) zašlete spolu s podepsanou 2. částí novým zákazníkem na adresu PP, a.s., nebo e-mailem na callcentrum@ppas.cz.
 3. K vyplněnému formuláři přiložte jako přílohu právní titul k užívání nemovitosti (např. nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí nebo čestné prohlášení vlastníka o právu nemovitost užívat).
 4. Datum ukončení stávající smlouvy se stanoví na základě žádosti původního zákazníka dohodou, a to ke dni uzavření nové smlouvy o připojení nového zákazníka.
 5. Zpracování převodu mimo zónu má delší dobu zpracování, cca 60 dní.  Po přijetí řádně vyplněných formulářů předáváme okamžitě podklady se žádostí o převod na příslušného distributora. Orientační lhůty zpracování se liší dle distributora (zpravidla je lhůta do 30 dnů).  
 6. Do kolonky Adresa pro zaslání konečného vyúčtování v 1. části formuláře Převod odběru zemního plynu napište jméno a adresu oprávněné osoby, které má být vyúčtování zasláno.  V případě, že kolonka bude vyplněna pouze částečně anebo zůstane nevyplněná, je poslední vyúčtování zasláno automaticky na původního odběratele.
 7. Vyplňte 1. část formuláře, v kolonce podpis uveďte "úmrtí" a včetně kopie dokladu o úmrtí původního odběratele (úmrtní list, dědické řízení, doklad z nemocnice o úmrtí) zašlete spolu s podepsanou 2. částí novým zákazníkem na adresu PP, a.s., nebo e-mailem na callcentrum@ppas.cz
 8. S vyplněnou 1. částí formulář a dokladem o úmrtí původního odběratele můžete převod plynoměru vyřídit i osobně v našich obchodních kancelářích na Praze 1 a Praze 4

Stěhuji se nebo se do bytu stěhuje nový nájemník

Nejjednodušší řešením ať v zóně nebo mimo zónu je převod plynoměru/elektroměru na nového odběratele.

Stačí jednoduše vyplnit dvoudílný formulář Korespondenční převod, kde v první části předkládá svůj požadavek původní zákazník Žádost o ukončení Smlouvy a ve druhé části nový zákazník Žádost o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu pro dané odběrné místo. Pokud se ve Vašem případě bude jednat o odběrné místo mimo zónu, přiložte ještě Plnou moc na změnu dodavatele.

Doporučujeme Vám formuláře řádně vyplnit. V případě chybějících údajů nelze korespondenční převod zpracovat, je Vám vrácen zpět k doplnění a zbytečně se tak prodlužuje doba zpracování.

K vyplněnému formuláři přiložte jako přílohu právní titul k užívání nemovitosti (např. nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí nebo čestné prohlášení vlastníka o právu nemovitost užívat). Osobní údaje a údaje představující obchodní tajemství lze ve smlouvě začernit, vždy však musí zůstat viditelné smluvní strany, označení předmětné nemovitosti a datum uzavření smlouvy.

Datum ukončení stávající smlouvy se stanoví na základě žádosti původního zákazníka dohodou, a to ke dni uzavření nové smlouvy o připojení nového zákazníka a registraci odběrného místa u příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Po zpracování převodu (odběrné místo v zóně) obdrží původní zákazník nejpozději do 14 dnů ukončovací fakturu k úhradě a nový zákazník potvrzenou Žádost o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu, Smlouvu o připojení k distribuční soustavě, Oznámení o výši zálohy, platný Ceník a Obchodní podmínky.

Mimo zónu má delší dobu zpracování, cca 60 dní. Po přijetí řádně vyplněných formulářů předáváme okamžitě podklady se žádostí o převod na příslušného distributora. Orientační lhůty zpracování se liší dle distributora (zpravidla je lhůta do 30dnů).

Pokud Vás při jednání bude zastupovat jiná osoba, je nutné, abyste jí k tomuto jednání udělili Plnou moc.

Vyplněné a podepsané žádosti původním i novým zákazníkem zašlete současně na adresu PP a.s., Národní 416/37, 110 00 Praha 1 nebo e-mailem na callcentrum@ppas.cz.

Převod lze vyřídit i osobně v obchodních kancelářích na Praze 1 a Praze 4.

Pokud nebude odběrné místo využíváno, můžete nechat demontovat plynoměr
Vyplňte formulář Ukončení smlouvy s odebráním plynoměru.

Jedná -li se o demontáž v zóně, můžete si termín demontáže (pro odběrné místo v zóně) sjednat osobně na pobočkách našich obchodních kanceláří na Praze 1 a Praze 4 , telefonicky na zákaznické lince 267 175 333, poštou na adrese PP, a.s., Národní 416/37, 110 00 nebo e-mailem na callcentrum@ppas.cz. Nezapomeňte prosím na sebe uvést telefonní spojení, naše referentky Vás budou kontaktovat a sdělí Vám termín demontáže plynoměru. Je nutné zpřístupnit plynoměr a vyčkat příjezdu našeho montéra.

Je-li však odběrné místo mimo zónu, zašlete nám vyplněný formulář na adresu PP a.s. Národní 416/37, 110 00 nebo e-mailem na Callcentrum@ppas.cz. Nezapomeňte prosím na sebe uvést telefonní spojení, po domluvě s Vaším distributorem Vás budou naše referentky kontaktovat a sdělí Vám konkrétní termín demontáže. Je nutné zpřístupnit plynoměr a vyčkat příjezdu montéra.

 

Přecházím z plynu na elektřinu

Pokud chcete přejít z plynu na elektřinu, nechte demontovat plynoměr a vyplňte formulář Ukončení smlouvy s odebráním plynoměru.

Jedná-li se o demontáž v zóně, můžete si termín demontáže sjednat osobně na pobočkách našich obchodních kanceláří na Praze 1 a Praze 4 , telefonicky na zákaznické lince 267 175 333, poštou na adrese PP, a.s., Národní 416/37, 110 00 nebo e-mailem na callcentrum@ppas.cz.

Je-li odběrné místo mimo zónu, zašlete nám vyplněný formulář na adresu
PP, a.s., Národní 416/37, 110 00 nebo na e-mail callcentrum@ppas.cz.

Nezapomeňte na sebe uvést telefonní spojení, po domluvě s Vaším distributorem Vás budou naše referentky kontaktovat a sdělí Vám konkrétní termín demontáže. Je nutné zpřístupnit plynoměr a vyčkat příjezdu montéra.

Aktualizace spotřebičů - rozšíření/snížení odběru

V bytě po mně bude nový nájemce - co mám udělat pro převod?

Chci se připojit k odběru plynu na místě, kde odběr nikdy předtím nebyl

Jak vyzvednu přeplatek po zemřelém?

Tipy pro vás

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou

Zálohy jsou částky, vypočtené jako předpokládaná výše platby za elektřinu/plyn, připadající na zvolenou část zúčtovací období (nejčastěji měsíční zálohy). Zálohy hradí zákazník průběžně  po celé zúčtovací období, tj. do obdržení faktury.


Faktura je zasílána zákazníkům s ročním odečtem elektřiny/plynu jednou ročně. Ve faktuře jsou zahrnuty všechny zálohy zaplacené během zúčtovacího období. 


Součástí faktury je předpis záloh na další zúčtovací období.

Něco vám chybělo?

Neuspokojila vás tato rada?
Přijďte za námi nebo nám zavolejte

Přijďte na pobočkuZajděte si na nejbližší pobočku a vyřešte vše, co potřebujete.

Naše pobočky

Zeptejte se násNa telefonu i e-mailu nás zastihnete ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Infolinka:
267 175 333
©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu