Sdílení elektřiny v bytových domech

realizace fotovoltaiky

V současné době již funguje model sdílení elektřiny v bytových domech na základě Vyhlášky pro pravidla trhu s elektřinou.


Jedná se o sdílení elektřiny vyrobené ze společného výrobního zdroje v bytových domech mezi jednotlivé domácnosti. Základním pilířem jsou skupiny zákazníků, jejichž členové si budou moci navzájem mezi sebou sdílet elektřinu, která bude vyrobena ve společném výrobním zdroji. SVJ nebo bytové družstvo si na střechu bytového domu nechá nainstalovat solární elektrárnu. Elektřinu, kterou tato elektrárna vyrobí, následně sdílí jednotlivé domácnosti, které jsou zahrnuty do energetického společenství.
O sdílení elektřiny je možné požádat pro jakýkoliv objekt, kde je připojená výrobna, a sdílení může využívat libovolný počet odběrných míst. Podmínkou je připojení těchto odběrných míst včetně výrobny do jedné pojistkové skříně v rámci jednoho přípojného objektu.
V rámci sdílení elektřiny je stanoveno vůdčí odběrné místo, ke kterému je připojen zdroj a následně přidružená odběrná místa, která se účastní sdílení. 
O registraci je nutné v současné době žádat u příslušného distributora dle podmínek, které Distributor stanoví. Tyto podmínky lze nalézt na webových stránkách jednotlivých Distributorů. Na základě novely Energetického zákona Lex OZE II, bude v průběhu roku 2024 tento způsob registrace u konkrétních Distributorů nahrazen registrací u Energetického datového centra.

Komunitní sdílení elektřiny

Od 1. 7. 2024 bude v účinnosti Novela Energetického zákona LEX OZE II. Novela umožňuje zakládat energetická společenství (skupiny, jejichž členové si mohou sdílet elektřinu) a sdílení vyrobené elektřiny. 
Již v průběhu roku 2024 bude povoleno komunitní sdílení elektřiny, kdy bude možné mimo jiné sdílet elektřinu napříč celou elektrizační soustavou České republiky.
Bude umožněno požádat o sdílení elektřiny v několika variantách, kdy každá varianta bude mít svá přesná pravidla a parametry. 
V rámci rozvoje komunitní energetiky je v plánu vznik Energetického datového centra, které by mělo podle posledních informací začít fungovat od 1. 8. 2024. 

Co je Energetické datové centrum (EDC)?

Nově vzniklá energetická společenství, která vzniknou za účelem výroby a sdílení elektřiny, se zde nyní budou muset povinně registrovat. Energetické centrum se postará o přiřazení a ukončení přiřazení předávacích míst svých členů v rámci skupiny sdílení, včetně přiřazení způsobu alokace elektřiny. Žádosti o sdílení elektřiny bude nově nutné vyřizovat u EDC, které bude následně komunikovat i s ostatními dotčenými subjekty na trhu, zejména s Operátorem trhu a příslušným distributorem.
EDC zajistí vyhodnocení množství sdílené elektřiny v každém patnáctiminutovém intervalu a následně tyto informace poskytne Operátorovi trhu, do jehož systému mají přístup „standardní“ dodavatelé elektřiny jednotlivých členů společenství. Od roku 2026 by mělo datové centrum dále vyhodnocovat aktuální využívání elektřiny a vyrovnávat krátkodobé výkyvy výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích.

Jaké druhy komunitního sdílení vzniknou?

Principem komunitní energetiky bude sdílení vlastní vyrobené elektřiny. Nově vzniklý institut aktivního zákazníka umožní, aby si každý mohl svou vlastní vyrobenou elektřinu sdílet v jiném předávacím místě, například z chaty do bytu. Sdílet ji takto bude moci z jednoho místa až na 10 předávacích míst, například širší rodina, firma s více provozy nebo několik úřadů v obci.
Sdílet mezi sebou elektřinu mohou fyzické i právnické osoby, obce i neziskové organizace. Počet členů se bude počítat podle počtu předávacích míst.
Více informaci o jednotlivých druzích sdílení lze naleznout na jednotlivých webových stránkách distributorů např.
 

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/stavajici-pripojeni/sdileni-elektriny/komunitni-sdileni-elektriny 
 


 

 

Bude za ECD stanoven nový poplatek?

Ano. Stejně jako nyní najdeme ve faktuře za elektřinu poplatek za činnost Operátora trhu s elektřinou, by se zde měl objevit poplatek za činnost datového centra, který by se měl pohybovat v řádu promile. Z předběžných výpočtů vyplývá, že by výše poplatku na provoz datového centra měly dosahovat několik desítek korun ročně na jedno odběrné místo. 

Budou tuto částku platit už letos?

Ano. Energetický regulační úřad vydá cenové rozhodnutí. Z poplatku se budou pokrývat náklady na vznik datového centra. Bude se platit v rámci nově vzniklé ceny distribuce (spolu s dosavadními poplatky za činnost OTE a ERÚ) tzv. ceny za provoz nesíťové infrastruktury.

Musím mít nový elektroměr?

Místa zapojená do sdílení elektřiny budou muset mít instalované průběhové měření, které dokáže měřit spotřebu elektřiny v 15minutových intervalech. Tzn. že nemůže mít zákazník na odběrném místě běžný elektroměr, který je odečítán 1x ročně, ale musí mít nainstalován tento chytrý elektroměr, který je schopen průběhového měření.

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.