Povinnost zajištění dodávek plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu dle § 19g Energetického zákona


Vážení zákazníci,

s ohledem na tzv. kontraktační povinnost stanovenou v § 19g zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), v platném znění („EZ“) a § 12 Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění („Nařízení vlády o stanovení cen“), informujeme, že společnost Pražská plynárenská, a.s. je v rámci kontraktační povinnosti podle § 19g EZ připravena uzavřít s vámi smlouvu o dodávce zemního plynu nebo sdruženou smlouvu o dodávce plynu.

Pokud máte zájem o uzavření smlouvy o dodávce zemního plynu nebo sdruženou smlouvu o dodávce plynu dle § 19g zákona č. 458/2000 Sb., a patříte do kategorie domácnost nebo maloodběratel, kontaktujte nás prosím na telefonu +420 267 175 333 v době od 8:00 do 18:00 nebo navštivte naši obchodní kancelář.

V případě, že patříte do kategorie střední nebo velkoodběratel, kontaktujte nás na so.vo@ppas.cz.

Pro vyloučení pochybností dodáváme, že kontraktační povinnost v rámci zajištění dodávek elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu se neuplatí podle § 19g EZ pro obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem vůči zákazníkům, kteří jsou vůči tomuto obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem v prodlení s úhradou jakékoliv platby za dodávku elektřiny nebo plynu nebo související služby.

Kontraktační povinnost podle § 19g EZ se také neuplatní v případě, kdy dojde k ukončení činnosti stávajícího dodavatele, kdy zákazník skončí v dodávce od dodavatele poslední instance. V takovém případě se vždy obracejte na dodavatele poslední instance podle toho, do jakého distribučního území spadá odběrné místo. Pražská plynárenská, a.s. je dodavatelem poslední instance pro odběrná místa v distribučním území Pražské plynárenské Distribuce, a.s.

Aktuality

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.