Evropská komise minulý týden zveřejnila dlouho očekávaný plynárenský balíček

Pražská plynárenská studuje nový soubor evropských směrnic a jejich možný dopad do podnikání a hospodaření koncernu.

Patnáctého prosince Evropská komise zveřejnila soubor navrhovaných legislativních úprav zásadních plynárenských směrnic.  Návrhy zahrnují pravidla pro dekarbonizaci trhu s vodíkem a plynem, legislativu pro omezování metanových emisí, pro energetickou kvalitu budov a nakládání s uhlíkem.

Plynárenský balíček má být dalším stavebním prvkem strategie Green Deal, navazuje na dřívější tzv. Zimní balíček, Klimatický zákon EU a letošní Fit for 55.

K návrhům směrnic v příštích týdnech a měsících proběhne připomínkové řízení. Za Českou republiku bude gestorem rámcové pozice Ministerstvo průmyslu a obchodu; na přípravě pozice bude prostřednictvím Českého plynárenského svazu spolupracovat i Pražská plynárenská.

Účelem hlavního dokumentu je podpořit nástup obnovitelných a nízkoemisních plynů a vodíku. S tímto cílem komise navrhuje například snížení tranzitních tarifů pro vodík, připouští křížové dotace a nastavuje limit 5% pro přeshraniční přepravu směsi vodíku a zemního plynu. Za problematická zde považujeme zejména ustanovení o povinném horizontálním a vertikálním oddělení výrobců a provozovatelů vodíkových systémů od subjektů tradičního plynárenství. Takové nastavení rozhodně neurychlí nástup vodíkové energetiky, ba naopak.

Snižování emisí metanu z plynárenské sítě je v Pražské plynárenské tradičním tématem a dlouholetou praxí – vede nás k tomu starost o ochranu ovzduší i jasná motivace ekonomická. S novou legislativou – ač si jistě zaslouží řadu úprav – si v koncernu poradíme.

Návrhu směrnice o energetické kvalitě budov věnujme velkou pozornost – jeho bezvýhradné přijetí nelze za Českou republiku akceptovat. Při veškerém a nezpochybňovaném úsilí o snižování emisní a energetické náročnosti budov musíme respektovat energetickou realitu naší země, zdrojovou i geografickou; zvažovat proveditelnost a udržitelnost sociální a ekonomickou. Bez zemního plynu pro vytápění, byť jako přechodového řešení, se v příštích desetiletích neobejdeme.

Dlouho očekávaný plynárenský balíček teď čeká celoevropská diskuse. V ní musíme obhájit právo na národní řešení, které nastaví rozumný odraz nových směrnic do české energetiky a života obecně.

Do této diskuze rozhodně zasáhne i nová evropská taxonomie, tedy hodnocení udržitelnosti a pravidla financovatelnosti pro zemní plyn a jádro, která má být zveřejněna v příštích dnech.

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.