/// Vážení zákazníci kategorie velkoodběratelů, prohlášení zákazníka k zastropování cen od 1.1.2023 jsme pro vás připravili zde /// Informace k povinnosti zajištění dodávek plynu v mimořádné tržní situaci podle § 19g zákona č. 458/2000 Sb. naleznete zde. ///

Výstavba kotelny a zajištění jejího financování a provozu


Služba výstavby tepelného zdroje zahrnuje kompletní realizaci od zpracování analýzy, projektové podpory a vyřízení všech nezbytných administrativních kroků až po samotnou instalaci technologie. Zaměřujeme se jak na výstavbu zcela nových plynových kotelen, tak na rekonstrukce neplynových či zastaralých plynových kotelen. Technologie, které využíváme, splňují nejpřísnější požadavky jak z pohledu ekologie, tak z pohledu legislativy.


Důležitou složkou této služby je zajištění financování. Zákazníkovi tak nevznikají žádné jednorázové náklady. Cena kotelny se pak hradí v pravidelných splátkách zpravidla 15 let a je součástí plateb za energii. V rámci služby zajišťujeme kromě dodávky tepla také kompletní správu kotelny. Ceny veškerých souvisejících služeb jsou již zahrnuty v ceně energie.

Pro koho

Nabídka je vhodná pro každého, kdo uvažuje o vlastním zdroji tepelné energie nebo o jeho modernizaci. Je také ideální variantou pro zájemce o odpojení od centrálního zdroje tepla. Službu ocení zejména ti, kteří nechtějí mít se správou kotelny žádné starosti. Důležité je, aby v místě realizace byla dostupná plynová přípojka. V zájmu výhodnosti doporučujeme, aby očekávaný výkon kotelny byl alespoň 100 kW, což odpovídá domu přibližně s 15–20 byty. 

Výhody

 • ÚSPORA: V případě rekonstrukce či přechodu na nový typ tepelného zdroje garantujeme snížení nákladů na teplo.
 • DOSTUPNOST: Investice se hradí z dosažených úspor a i tak dosáhnete nižší ceny za teplo než dříve.
 • VÝHODNĚJŠÍ DPH: Dodávky tepla mají sazbu DPH 15 % oproti dodávkám plynu, který je daněn 21 %. Nechat si dodávat teplo z vlastní kotelny je tak výhodnější.
 • EKOLOGIE: Využíváme ekologicky šetrné technologie.
 • BEZ RIZIKA: Smlouvu je možné kdykoliv změnit či ukončit.
 • FÉROVÉ PODMÍNKY: Pro stanovení cen tepla využíváme transparentní kalkulační vzorec Energetického regulačního úřadu.
 • PRÁVNÍ POMOC A ZASTUPOVÁNÍ : Nabízíme odborné i právní zastupování  na základě plné moci při jednání se stávajícím dodavatelem tepla včetně řešení náležitostí spojených s odpojením od CZT.

Jak to funguje

Pokud zvolíte tuto službu 

 • Vypracujeme pro vás nezávaznou analýzu, na základě které se rozhodnete, zda je pro vás nabídka zajímavá. 
 • Poté podepíšeme smlouvu. 
 • Vytvoříme projekt, zajistíme potřebnou administrativu, včetně stavebního povolení a nainstalujeme technologie. 
 • Dále už jen využíváte teplo, o všechno ostatní se staráme my. 

Výstavba kotelny a zajištění jejího financování (splátkový prodej)

Tato služba zahrnuje financování výstavby tepelného zdroje a zajištění kompletní realizace od projektové podpory a vyřízení všech nezbytných administrativních kroků, včetně stavebního
povolení, až po samotnou instalaci technologie. Zaměřujeme se jak na výstavbu zcela nových plynových kotelen, tak na rekonstrukce neplynových či zastaralých plynových kotelen. Technologie, které využíváme, splňují nejpřísnější požadavky jak z pohledu ekologie, tak z pohledu legislativy. Důležitou složkou této služby je zajištění financování. Zákazníkovi tak nevznikají žádné jednorázové náklady. Cenu kotelny pak hradí v pravidelných splátkách v rozmezí 12 až 60 měsíců. 

Pro koho

Nabídka je vhodná pro každého, kdo uvažuje o vlastním zdroji tepelné energie nebo o jeho modernizaci a nemá dostatek finančních prostředků ani zkušeností s realizací podobného projektu. Mohou ji využít i zájemci o odpojení od centrálního zdroje tepla. Službu je vhodné využít u zdrojů tepla o výkonu od 100 kW. Důležité je, aby v místě realizace byla dostupná plynová přípojka.
  

Výhody

 • BEZ STAROSTÍ: Odpadají starosti s realizací projektu.
 • DOSTUPNOST: Možnost získat moderní plynovou kotelnu bez hotových prostředků.
 • EKOLOGIE: Využíváme ekologicky šetrné technologie.
 • BEZ RIZIKA: Smlouvu je možné kdykoliv převést na jiný druh smlouvy či ji ukončit.
 • PRÁVNÍ POMOC A ZASTUPOVÁNÍ : Nabízíme odborné i právní zastupování zákazníka na základě plné moci při jednání se stávajícím dodavatelem tepla včetně řešení náležitostí spojených s odpojením od CZT.

Jak to funguje

Pokud zvolíte tuto službu

 • Podepíšeme smlouvu. 
 • Vytvoříme projekt, zajistíme potřebnou administrativu včetně stavebního povolení a nainstalujeme technologie. 
 • Vy pak jen splácíte investici v pravidelných splátkách. 
 • A můžete svou kotelnu užívat.

Pronájem stávající kotelny a její provoz

V rámci služby si od vás pronajmeme vaši plynovou kotelnu a zajistíme její modernizaci, následný provoz a bezproblémové dodávky tepla a teplé vody. O svěřenou kotelnu se staráme a zákazník nemusí investovat vlastní prostředky a čas do správy a údržby. Ceny veškerých souvisejících služeb jsou již zahrnuty v ceně energie.

Pro koho

Nabídka je vhodná pro každého, kdo se chce zbavit starostí se správou a údržbou zdroje tepla a zároveň chce dosáhnout zajímavých úspor v nákladech na vytápění a ohřev teplé vody. Služba je ideální pro majitele starších kotelen, které potřebují modernizaci. Jedná se o ideální model pro společenství vlastníků jednotek, která mohou díky pronájmu zvýšit příjmy plynoucí do rozpočtu, se kterým hospodaří. V zájmu výhodnosti doporučujeme, aby očekávaný výkon kotelny byl alespoň 100 kW, což odpovídá domu přibližně s 15–20 byty.  

Výhody

 • ÚSPORA: Garantujeme snížení nákladů na teplo oproti stávajícímu stavu.
 • VÝHODNĚJŠÍ DPH: Dodávky tepla mají sazbu DPH 15 % oproti dodávkám plynu, který je daněn 21 %. Nechat si dodávat teplo z vlastní kotelny je tak výhodnější.
 • EKOLOGIE: Využíváme ekologicky šetrné technologie.
 • BEZ RIZIKA: Smlouvu je možné kdykoliv změnit či ukončit.
 • FÉROVÉ PODMÍNKY: Pro stanovení cen tepla využíváme transparentní kalkulační vzorec Energetického regulačního úřadu.
 • PRÁVNÍ POMOC A ZASTUPOVÁNÍ : Nabízíme odborné i právní zastupování na základě plné moci při jednání se stávajícím dodavatelem tepla .

Jak to funguje

Pokud zvolíte tuto službu

 • Vypracujeme pro vás nezávaznou analýzu, na základě které se rozhodnete, zda je pro vás nabídka zajímavá. 
 • Poté podepíšeme smlouvu. 
 • V případě nutnosti modernizace vytvoříme projekt a nainstalujeme technologie. 
 • Dále už jen využíváte teplo, o všechno ostatní se staráme my.

Pronájem nové kotelny po odpojení od CZT a zajištění jejího provozu

Služba pronájem nové kotelny po odpojení od CZT a zajištění jejího provozu je realizována v případech kdy zákazník projevil zájem realizovat výstavbu energetického zdroje z vlastních finančních prostředků.

Společnost Prometheus, energetické služby, a.s. kromě pronájmu a provozu energetického zdroje a dodávky tepelné energie nabízí i kompletní výstavbu energetického zdroje.  V této souvislosti je připravena uzavřít se zákazníkem příkazní smlouvu, která určí po vzájemné dohodě rozsah odborných činností, které předkladatel nabídky bude pro zákazníka případně zajišťovat v rámci realizace díla.

Pro koho

Nabídka je vhodná pro každého, kdo uvažuje o vlastním zdroji tepelné energie  po odpojení od centrálního zdroje tepla s využitím vlastních finančních prostředků. Službu ocení zejména ti, kteří nechtějí mít žádné starosti s výstavbou nového zdroje a inženýrskou činností v rámci procesu změny způsobu vytápění. Důležité je, aby v místě realizace byla dostupná plynová přípojka. V zájmu výhodnosti doporučujeme, aby očekávaný výkon kotelny byl alespoň 100 kW, což odpovídá domu přibližně s 15–20 byty.

Výhody

 • ÚSPORA: V případě přechodu na nový typ tepelného zdroje garantujeme snížení nákladů na teplo.
 • DOSTUPNOST: Investice se hradí z dosažených úspor a i tak dosáhnete nižší ceny za teplo než dříve.
 • VÝHODNĚJŠÍ DPH: Dodávky tepla mají sazbu DPH 15 % oproti dodávkám plynu, který je daněn 21 %. Nechat si dodávat teplo z vlastní kotelny je tak výhodnější.
 • EKOLOGIE: Využíváme ekologicky šetrné technologie.
 • BEZ RIZIKA: Smlouvu je možné kdykoliv změnit či ukončit.
 • FÉROVÉ PODMÍNKY: Pro stanovení cen tepla využíváme transparentní kalkulační vzorec Energetického regulačního úřadu.
 • PRÁVNÍ POMOC A ZASTUPOVÁNÍ : Nabízíme odborné i právní zastupování na základě plné moci při jednání se stávajícím dodavatelem tepla včetně řešení náležitostí spojených s odpojením od CZT.

Jak to funguje

Pokud zvolíte tuto službu 

 • Vypracujeme pro vás nezávaznou analýzu, na základě které se rozhodnete, zda je pro vás nabídka zajímavá. 
 • Poté podepíšeme smlouvu. 
 • Vytvoříme projekt, zajistíme potřebnou administrativu, včetně stavebního povolení a nainstalujeme technologie. 
 • Dále už jen využíváte teplo, o všechno ostatní se staráme my.

Odkoupení kotelny a její provoz

V rámci služby nabízíme odkup kotelny, její modernizaci a následný provoz a zajištění bezproblémových dodávek tepla. Zákazník tak nemusí investovat vlastní prostředky do údržby a modernizace ani vynakládat čas na servis a správu. Naopak díky odkupu získá jednorázově prostředky, které může využít na jiné nutné investice. Ceny veškerých souvisejících služeb jsou již zahrnuty v ceně energie.

Pro koho

Nabídka je vhodná pro každého, kdo se chce zbavit starostí se správou a údržbou zdroje tepla a zároveň chce dosáhnout zajímavých úspor v nákladech na vytápění a ohřev teplé vody. Služba je ideální pro majitele kotelen, které potřebují větší renovaci, ale ještě nejsou účetně odepsané, tedy jsou mladší 15 let. Typicky může jít o kotelny nevyužívající moderní 
 kondenzační plynové kotle. V zájmu výhodnosti doporučujeme, aby očekávaný výkon kotelny byl alespoň 100 kW, což odpovídá domu přibližně s 15–20 byty.  

Výhody

 • ÚSPORA: Garantujeme snížení nákladů na teplo oproti stávajícímu stavu.
 • VÝHODNĚJŠÍ DPH: Dodávky tepla mají sazbu DPH 15 % oproti dodávkám plynu, který je daněn 21 %. Nechat si dodávat teplo z kotelny pod vlastní střechou je tak výhodnější.
 • EKOLOGIE: Využíváme ekologicky šetrné technologie.
 • BEZ RIZIKA: Smlouvu je možné kdykoliv změnit či ukončit.
 • FÉROVÉ PODMÍNKY: Pro stanovení cen tepla využíváme transparentní kalkulační vzorec Energetického regulačního úřadu.
 • PRÁVNÍ POMOC A ZASTUPOVÁNÍ : Nabízíme odborné i právní zastupování  na základě plné moci při jednání se stávajícím dodavatelem tepla.

Jak to funguje

Pokud zvolíte tuto službu

 • Vypracujeme pro vás nezávaznou analýzu, na základě které se rozhodnete, zda je pro vás nabídka zajímavá. 
 • Poté podepíšeme smlouvu. 
 • V případě nutnosti modernizace vytvoříme projekt a nainstalujeme technologie. 
 • Dále už jen využíváte teplo, o všechno ostatní se staráme my. 

Speciální řešení pro dodávky tepla

Tato nabídka zahrnuje dodání technologií, výstavbu tepelného zdroje nebo zajištění dodávek tepla do specifických prostor a provozů. Umíme totiž využívat celou řadu i méně běžných tepelných zdrojů. V závislosti na konkrétních potřebách provádíme kompletní realizaci od projektové podpory a vyřízení všech nezbytných administrativních kroků, včetně stavebního povolení, až po samotnou instalaci technologie. Technologie, které využíváme, splňují nejpřísnější požadavky jak z pohledu ekologie, tak z pohledu legislativy.

Důležitou složkou této služby je možnost zajištění financování. Zákazníkovi tak nevznikají žádné jednorázové náklady. Cenu tepelného zdroje hradí v pravidelných splátkách zpravidla 15 let.

V případě zájmu můžeme tyto zdroje tepla také spravovat a zajistit vám z nich dodávku tepla.

Pro koho

Nabídka je vhodná pro každého, kdo má individuální potřeby na zajištění dodávek tepla, i pro toho, kdo na pořízení zdroje tepla nemá dostatečné finanční prostředky.

Výhody

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP: Pro každého najdeme ideální způsob dodávek tepla.
 • BEZ STAROSTÍ: Odpadají starosti s realizací projektu.
 • EKOLOGIE: Využíváme ekologicky šetrné technologie.
 • BEZ RIZIKA: Smlouvu je možné kdykoliv ukončit.
 • PRÁVNÍ POMOC A ZASTUPOVÁNÍ : Nabízíme odborné i právní zastupování na základě plné moci při jednání se stávajícím dodavatelem tepla .

Co nabízíme

 • Kogenerace 
 • Trigenerace 
 • Tepelné zářiče 
 • Fotovoltaické systémy
 • Tepelná čerpadla 
 • Solární systémy

Jak to funguje

Pokud máte specifické potřeby na zajištění tepla, kontaktujte nás a nabídneme vám individuální řešení na míru.

Revitalizace otopných systémů

Každý otopný systém je po mnoha letech provozu zanesený sedimenty rozpuštěného železa a vodních solí, které vytváří pevné usazeniny. Tyto usazeniny následně otopný systém izolují a brání účinnému přenosu tepla, zvyšují tlakové ztráty systémů a omezují jejich regulaci a celkovou energetickou účinnost.

My Vám nabízíme:

 • komplexní kontrolu vaší otopné soustavy, která vám umožní získat potřebný přehled o jejím aktuálním stavu
 • účinné chemické čištění vaší otopné soustavy v návaznosti na důvodovou zprávu v rámci kontroly stavu systému

Konečným výsledkem námi provedené revitalizace otopných systémů metodou chemického čištění je:

 • úspora spotřeby celkové tepelné energie až o 15 %
 • konzervace materiálu otopného systému
 • zvýšení výhřevnosti jednotlivých těles otopného systému
 • dosažení vyšší efektivity přenosu tepla v celém otopném systému

Revitalizace otopného systému metodou chemického čištění je prokazatelně účinným řešením:

 • Používáme certifikované postupy FINEX TECHNOLOGY
 • Na otopnou soustavu působí šetrně a maximálně účinně

Máte zájem o naše služby, dejte nám o sobě vědět

 • náš specialista si s Vámi domluví schůzku, na které zjistí Vaše potřeby a navrhne další postup řešení
 • připravíme Vám nabídku a po jejím odsouhlasení můžeme začít s čištěním
 • do dvou dnů je Váš otopný systém vyčištěn

Typickým zákazníkem jsou bytová družstva a SVJ ale i další subjekty, které mají problémy s funkčností otopného systému.

 

Zařídíme energetické úspory
pro Vaši firmu.

firmaleft
Mám zájem o
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské plynárenské, a.s.
firmaright

Tip pro vás

Kontaktovat nás můžete také na:

267 175 333

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Budete mít vždy přehled

O všech svých účtech, změnách a fakturách budete mít na zákaznickém portále vždy přehled.

Jsme hospodární

Zasílání ekologičtějších elektronických faktur na e-mail dáváme přednost před papírovými.

Objednejte se na přepážku

U nás na přepážce nemusíte trávit celé odpoledne. Zarezervujte si čas návštěvy předem.

Kontrolujeme vaše platby

Chápeme, že každý může zapomenout, a proto vám dáme včas vědět pokud zapomenete zaplatit zálohu nebo fakturu.

Rádi vám pomůžeme s přepisem při stěhování

Stěhování může být stresující období a my vám ho nechceme ztěžovat. U nás vám poradíme, co vše bude potřeba.

Vysvětlíme složitosti

Nevíte jaký zvolit tarif nebo co je to distribuční sazba? Všechny neznámé pojmy vám vysvětlíme na webu nebo na infolince.

Služby pro Vás

O čem jste možná nevěděli, ale mohlo by se vám hodit

Plyn

Mějte u nás plyn a ušetřete čas i peníze.

Chci kompletní nabídku

Objednání na přepážku

Nečekejte ve frontě na pobočce a objednejte se na určité datum a čas.

Rezervace zde

Zákaznický portál

Pohodlný přístup do Vašeho účtu, ať už na webu či mobilu.

Přihlášení Registrace

Služby zákazníkům

Objevte zajímavé nabídky, které jsme pro Vás sjednali.

Další nabídky

Aktuální odstávky

Aktuální odstávky plynu najdete na  této stránce.

Když cítíte plyn

Pokud máte podezření, že cítíte ve vašem okolí plyn, volejte plynovou pohotovost na číslo 1239.

©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu