/// Vážení zákazníci kategorie velkoodběratelů, prohlášení zákazníka k zastropování cen od 1.1.2023 jsme pro vás připravili zde /// Informace k povinnosti zajištění dodávek plynu v mimořádné tržní situaci podle § 19g zákona č. 458/2000 Sb. naleznete zde. ///

Maloodběratel (MO)

Kategorie

Zastropovaný podíl spotřeby

Nutno doložit

Typ prohlášení zákazníka

Maloodběratel

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Střední odběratel (SO) a velkoodběratel (VO) s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny

Kategorie

Zastropovaný podíl spotřeby

Nutno doložit

Typ prohlášení zákazníka

Veřejný zadavatel dle zákona o zadávání veřejných zakázek a dle zákona o státní statistické službě s kódem sektoru 12100 nebo s kódem sektoru podřazeným pod 13000 (kraje, obce apod.)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Výkaz zákazníka*

*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Veřejný zadavatel dle zákona o zadávání veřejných zakázek, a dle zákona o státní statistické službě s kódem sektoru 11001 a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 3 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Státní podnik, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou tiskovou kancelář

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Výkaz zákazníka*

*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Sportovní organizace zapsaná v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Výkaz zákazníka*

*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Školy a školská zařízení
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Poskytovatel zdravotních služeb (pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Poskytovatel sociálních služeb
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Provozovatel vodovodu nebo kanalizace
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Poskytovatel veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 % vyjma množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny*

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Malý nebo střední podnikatel - zaměstnává méně než 250 osob a roční obrat je nižší než 50 milionů EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR

80 % nejvyšších měsíčních hodnot odběru za období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2022*

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 5 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

Výrobce tepelné energie na vytápění a přípravu TUV

Poměrná část plynu spotřebovaná na vytápění a přípravu TUV

Prohlášení zákazníka + výkaz výrobce tepelné energie (podklad nezbytný pro fakturaci)

Příloha č. 1 k nařízení vlády
Příloha č. 6 k nařízení vlády

 

Velký podnikatel nebo ten, kdo nesplní věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny plynu pro malého nebo středního podnikatele, s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny

80 % nejvyšších měsíčních hodnot odběru za období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2022*

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 1 k nařízení vlády
Příloha č. 8 k nařízení vlády
*Příloha č. 9 k nařízení vlády

OM připojená z napěťové hladiny NN (máte přiřazenou distribuční sazbu D01d/C01d apod.)

Kategorie

Zastropovaný podíl spotřeby

Nutno doložit

Typ prohlášení zákazníka

Všichni odběratelé

100 %

Není potřeba

Není potřeba

OM připojená z napěťové hladiny VN/VVN

Kategorie

Zastropovaný podíl spotřeby

Nutno doložit

Typ prohlášení zákazníka

Zákazník, který je spotřebitelem

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Veřejný zadavatel dle zákona o zadávání veřejných zakázek a dle zákona o státní statistické službě s kódem sektoru 12100 nebo s kódem sektoru podřazeným pod 13000 (kraje, obce apod.)

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Veřejný zadavatel dle zákona o zadávání veřejných zakázek, a dle zákona o státní statistické službě s kódem sektoru 11001 a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec

100 %

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 3 k nařízení vlády

Státní podnik, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou tiskovou kancelář

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Sportovní organizace zapsaná v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Školy a školská zařízení
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 %

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády

Poskytovatel zdravotních služeb
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 %

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády

Poskytovatel sociálních služeb
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 %

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády

Provozovatel vodovodu nebo kanalizace
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 %

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády

Napájení elektrické trakce - provozovatel železniční dopravní cesty a provozovatel dopravních prostředků elektrické trakce (tramvaj, trolejbus, metro)

100 %

Není potřeba

Není potřeba

Poskytovatel veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě
(pokud není evidován jako Veřejný zadavatel pod kódem 13000)

100 %

Prohlášení zákazníka
(není potřeba, pokud je evidován jako VZ)

Příloha č. 2 k nařízení vlády

Malý nebo střední podnikatel - zaměstnává méně než 250 osob a roční obrat je nižší než 50 milionů EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR

80 % nejvyšších měsíčních hodnot odběru za období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2022

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 4 k nařízení vlády

 

Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem) (dále jen „velký podnikatel“), nebo nesplní věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny elektřiny pro malého nebo středního podnikatele.

80 % nejvyšších měsíčních hodnot odběru za období 1. 9. 2017 - 31 .8. 2022

Prohlášení zákazníka

Příloha č. 7 k nařízení vlády

* V případě, že plyn je použit na výrobu elektřiny, je povinnost poslat každý měsíc v termínech uvedených v par. 7 v bodě 8 Přílohu č. 9 - VÝKAZ ZÁKAZNÍKA VYUŽÍVAJÍCÍHO PLYN PRO VÝROBU ELEKTŘINY.

Doložení Prohlášení zákazníka se týká vybraných zákazníků kategorie VO a SO u plynu a kategorie velkoodběratel (připojený z napěťové hladiny VN/VVN) u elektřiny. V tabulce jsou uvedeny výjimky, kdy není potřeba Prohlášení zákazníka doložit. Dále se doložení Prohlášení zákazníka týká malých a středních podnikatelů a výrobců tepelné energie na vytápění a přípravu TUV.

Vyplněná prohlášení zákazníka, která se vás týkají, zasílejte na e-mail so.vo@ppas.cz nebo přímo svému obchodníkovi. Pokud k prohlášení zákazníka uvádíte přílohu, zasílejte je vždy společně, pokud možno neoddělitelně (naskenované jako jedno pdf).

Pokud máte více odběrných míst (která mají stejné parametry uváděné do prohlášení zákazníka), stačí vyplnit prohlášení zákazníka pouze jedenkrát a k němu prosíme přiložte vyplněný Seznam odběrných míst.

Pokud máte více odběrných míst, která se ovšem liší svými parametry (např. jedno odběrné místo je škola a druhé odběrné místo je dům sociálních služeb), je potřeba vždy vyplnit samostatné prohlášení zákazníka pro konkrétní EAN/EIC odběrného místa. Případně vyplnit samostatné prohlášení zákazníka pro danou skupinu a k němu přiložit vyplněný Seznam odběrných míst.

Nejčastější dotazy

Na jaké období se cenový strop vztahuje?

Musím o zastropování cen žádat?

Do kdy musím dodat svému dodavateli prohlášení zákazníka?

Jak mám prohlášení zákazníka poslat?

Potřebuji se zeptat na podrobnosti, komu mohu zavolat?

©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu