Stanovisko představenstva společnosti k některým nepřesným a zavádějícím informacím, uveřejněným v médiích.

 Praze dne 24.4.2019

Vzhledem ke skutečnosti, že se v posledních týdnech v mediálním prostoru z různých důvodů  objevují, v mnoha případech, nepřesné a zavádějící informace, týkající se Pražské plynárenské, považuje představenstvo společnosti za svou povinnost na uvedené reagovat a uvést předmětné informace  na pravou míru.

 

Ohledně hospodaření a obchodních výsledků : 

  • v letech 2014 – 2018 došlo k multiplikaci zisku koncernu Pražská plynárenská díky změně v rámci obchodní strategie, vyšším povoleným výnosům dceřiné společnosti Pražská plynárenská Distribuce (regulovaný subjekt) spojenými s vyššími investicemi do plynárenské infrastruktury v Praze a tím zvýšením  bezpečnosti a efektivity provozu. Došlo taktéž k zásadním úsporám v provozních nákladech a projevily se pozitivně i výnosy z nových oborů podnikání, do kterých Pražská plynárenská a její dceřiné společnosti vstoupila. 
  • obchodní výsledky jsou v posledních letech prokazatelně  nejlepší v celé mnohaleté  historii firmy,  a to i za situace, kdy ze strany Pražské plynárenské nedocházelo a nedochází (na rozdíl od mnohých konkurentů)  již několik let ke zvyšování ceny plynu pro domácnosti a maloodběratele. Jejich dosažení bylo umožněno minulou aktivní vlastnickou politikou města. Zpochybňování ze strany některých současných politických představitelů města, stejně tak jako zpochybňování jednoznačného úspěchu firmy působící na vysoce konkurenčním energetickém trhu, společnost, která je 100% vlastněná městem, prokazatelně poškozuje. V současné době bylo tak v tomto důsledku představenstvo nuceno pozastavit řadu rozvojových projektů, které byly v minulosti rozpracovány a které by jednoznačně sloužily ku prospěchu Prahy a jejích obyvatel.
  • ve věci nepodloženého a neurčitého poukazování na tzv. „ztracené“ peníze nebo nejasné zadávání zakázek, představenstvo společnosti důrazně připomíná, že již několik let  jsou  v rámci koncernu Pražská plynárenská zavedeny jasné a závazné  řídící akty, které problematiku upravují.  Jedná se zejména o Nákupní řád, který  byl sestaven ve spolupráci a renomovanými právníky specializujícími se na tuto problematiku, v souladu  se souvisejícími právními předpisy  a s ohledem na celkové postavení společnosti jako takové. V minulém roce (2018) proběhl dále, na žádost dozorčí rady Pražské plynárenské, v předmětné oblasti forenzní audit, realizovaný mezinárodní renomovanou auditorskou společností, který žádné pochybení nebo nesrovnalosti nezaznamenal. 

 

Ohledně zpochybňování legitimity členů dozorčí rady zvolených za zaměstnance:  

  • členové DR za zaměstnance společnosti, byli zvoleni v řádných volbách  a jejich zpochybňování je mimořádně nevhodné a negativní vzhledem k současné vnitřní situaci společnosti a směrem k jejím zaměstnancům. Tito zástupci jsou dlouholetými ke společnosti loajálními zaměstnanci, na své současné pozice se v průběhu času vypracovali vlastní pílí a nasazením a mezi zaměstnanci požívají vysoké důvěry. I přes výše uvedené, jako vstřícný  krok ke stabilizaci současné velmi rozjitřené situace, je případně představenstvo společnosti, po dohodě s odborovou organizací, připraveno  realizovat volby nové, ze kterých vyplynou jiní zástupci zaměstnanců (stávající zástupci zaměstnanců se těchto voleb z vlastního rozhodnutí, pro odblokování situace,  již nebudou účastnit).  V této věci je rozhodnutí na akcionáři.

Ohledně údajného nerespektování usnesení Ústavního soudu:  

  • představenstvo Pražské plynárenské odmítá tvrzení, že společnost nerespektuje usnesení Ústavního soudu a neposkytuje informace zástupci Pirátské strany panu  Adamu Zábranskému. Ústavní soud v žádném svém usnesení neurčil, že mají jakékoliv informace být ze strany Pražské plynárenské nebo některé její dceřiné společnosti poskytnuty. V rámci společností koncernu Pražská plynárenská byly nebo jsou v tomto ohledu  vedeny celkem tři spory. V prvním z nich s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis Distribuce soud pouze určil, že se má společnost zabývat odvoláním pana Zábranského, což se stalo. V rámci druhého sporu  soud žalobu odmítl a  třetí spor stále  běží a není tedy znám výsledek. 

Nález Ústavního soudu viz odkaz níže:
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2018/I._US_1262_17_na_web.pdf
Ing. Pavel Janeček, předseda představenstva
Ing. Milan Cízl, člen představenstva

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.