Snížené DPH za listopad a prosinec 2021

Odběratelé plynu a elektřiny dostanou daňovou výhodu - snížené DPH za listopad a prosinec automaticky v rámci vyúčtování. Nemusí žádat o provedení mimořádných odečtů či fakturace.


Dne 20. října 2021 bylo ve Finančním zpravodaji zveřejněno rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty u dodání plynu a elektřiny v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 („Rozhodnutí“).


Ačkoliv nebyla doposud ze strany Finanční správy ČR zveřejněna žádná metodická příručka, která by osvětlila zamýšlené dopady Rozhodnutí, zaznamenali jsme ze strany médií informace, které odběratele plynu a elektřiny nabádají, aby si za účelem získání daňové výhody požádali o provedení mimořádné fakturace právě v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, případně aby si v tomto období předplatili zálohy na další měsíce.  

!!! Zákazníci nemusí žádat o provedení mimořádných odečtů či fakturace, daňovou úsporu získají automaticky při následujícím vyúčtování! Zákazníkům v tomto ohledu doporučujeme, aby řádně uhradili zálohy na odběry plynu a elektřiny za listopad a prosinec. Při pozdní úhradě by totiž o výhodu plynoucí z Rozhodnutí mohli přijít !!!

Prominutí daně z přidané hodnoty se projeví u všech zákazníků v okamžiku pravidelné fakturace bez ohledu na skutečnost, zda k pravidelné fakturaci dojde v průběhu listopadu a prosince 2021 či později. Rozhodnutí totiž osvobozuje od daně z přidané hodnoty zálohy na dodávky plynu a elektřiny uhrazené v listopadu a prosinci 2021. Dodávka plynu nebo elektřiny krytá zálohami s prominutou daní z přidané hodnoty bude i při fakturaci v roce 2022 reálně od daně z přidané hodnoty osvobozena.


Dále upozorňujeme, že případné navýšení či předplacení budoucích záloh v období listopadu a prosince 2021 nemusí mít pro odběratele kýžený efekt vedoucí k rozsáhlejšímu osvobození odběrů plynu a elektřiny. Předplacené zálohy mohou v návaznosti na okamžik fakturace vytvořit pouze přeplatek, který bude odběratelům následně vrácen. Odběratelé by tak dočasně snížili své disponibilní finanční zdroje, aniž by získali žádanou daňovou výhodu.


Závěrem si dovolujme upozornit zákazníky, že mimořádné vyúčtování dodávek plynu a elektřiny mimo standardní fakturační cyklus může následně vést k vysokému nedoplatku při pravidelném vyúčtování dodávky energií.


O případných změnách Vás budeme informovat v návaznosti na aktuální informace vydané Finanční správou ČR k této problematice.


Upozorňujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že Finanční správa ČR připravuje bližší informace ke způsobu vyúčtování dodávek zemního plynu a elektřiny, mohou se výsledné dopady a způsob aplikace prominutí změnit.

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.