Pražská plynárenská se důrazně ohrazuje proti zveřejňování nepravdivých a zavádějících informací

Dne 2. 5. 2019 byl na webové stránce www.seznamzpravy.cz v rubrice „Domácí“ zveřejněn redaktorem Radkem Nohlem článek „Vyšetřují obří daňové podvody v pražské městské firmě. Jde o případ z doby, kdy Prahu řídilo ANO“. Následně byl tentýž den zveřejněn článek s názvem „Obří podvod v městské firmě bude řešit vedení Prahy“. Předmětem těchto článků je obchod s plynem, který Pražská plynárenská realizovala na německém trhu a tvrzení, že vedení Pražské plynárenské mělo vědět, že se účastní rozsáhlého podvodu s DPH.

Společnost Pražská plynárenská se proti tvrzením uvedeným ve zmíněném článku striktně ohrazuje. Ve společnosti Pražská plynárenská (jak uvádí výše zmíněný titulek) k žádným daňovým podvodům nedošlo. Redaktor článku použil dosud neveřejně přístupné informace, přičemž cituje z tzv. výzvy finančního úřadu k prokázání skutečnosti, kterou mohl opatřit pouze v důsledku zcela zjevného porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti konkrétních osob. Tuto výzvu pak nesprávně interpretoval a z kontextu vytržených informací pak učinil nesprávný závěr, že v naší společnosti mělo dojít k „Obřímu daňovému podvodu“. Takové informace jsou zcela klamavé a nepravdivé. Pražská plynárenská, žádný její zaměstnanec ani spolupracovník nejsou v souvislosti se zmíněným případem obviněni ani vyšetřováni. 

V rámci ochrany naší dobré pověsti musíme sdělené informace uvést na pravou míru při respektování povinnosti mlčenlivosti jak ve vztahu k šetření Policie ČR, tak i ve vztahu k probíhajícímu řízení u finančního úřadu. K šetření Policie platí, že Policie ČR neprošetřuje Pražskou plynárenskou ani její zaměstnance, ale jiné subjekty. K probíhajícímu řízení u finančního úřadu lze v obecné rovině konstatovat, že úhrada ceny plynu proběhla v případě zmíněného obchodu po jeho řádném dodání naší společnosti, a to v souladu s platnou legislativou a dohodnutou smlouvou o dodávce plynu, na příslušný k tomu určený tzv. zveřejněný bankovní účet v celostátním registru plátců daně z přidané hodnoty a smluvní dodavatel Pražské plynárenské podle našich informací řádně DPH odvedl. Podstata sporu s finančním úřadem při interpretaci daňových předpisů pak spočívá ve skutečnosti, že Pražská plynárenská měla podle finančního úřadu prověřovat nejen svého dodavatele, kterého řádně prověřila před začátkem obchodování, ale i další jeho případné obchodní partnery, které ovšem nezná a z podstaty obchodování nemohla znát a k čemuž samozřejmě nemá (na rozdíl od finančního úřadu či jiných subjektů) žádné legální možnosti. 

představenstvo Pražské plynárenské, a.s.

Aktuality

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.