Odpovědi předsedy představenstva PP a.s. Ing. Pavla Janečka na otázky týkající se politizace situace ve společnosti

Pražská plynárenská dosáhla v roce 2018 vysokého zisku přes 1 mld. Kč, přesto došlo k poklesu oproti předchozímu roku. Jste s výsledky hospodaření spokojený?

Hrubý konsolidovaný zisk přesáhl jednu miliardu a 290 milionů, což je skutečně méně než v roce předchozím. Bylo to způsobeno mnoha faktory, především tím, že jsme jako jediná velká a na trhu rozhodující společnost nezdražili koncovou cenu plynu. Chovali jsme se jako zodpovědný obchodník 100% vlastněný hlavním městem s ohledem na prospěch občanů města, kteří jsou de facto ultimátními akcionáři této společnosti.
S výsledky jsem ovšem spokojen. Musím říct, že loňský výsledek byl z velké části tvořen pokračující vysokou výkonností dceřiných společností, a to hlavně při investicích a opravách sítí. Plyn totiž není jen o ceně, ale také o bezpečnosti dodávky.

V médiích padají tvrzení, že se PP a.s. účastnila rozsáhlého podvodu na DPH. Způsobila společnost nějakou škodu? Je obviněn či vyšetřován nějaký pracovník PPa.s.?

Žádný pracovník Pražské plynárenské není vyšetřován a v těchto souvislostech ani nikdy nebyl. Už to ukazuje, že se PP a.s. žádného rozsáhlého daňového podvodu neúčastnila, jak tvrdí některá média a po nich třeba i pražský primátor.
Přitom je to zcela falešná interpretace a já se mohu pouze domnívat, že ti, kteří to takto říkají, nemají správné informace. Uvědomuji si samozřejmě, že pan primátor má poměrně rozsáhlou agendu, a tak je v mnoha věcech odkázán na své poradce. Škoda, že tito poradci jsou natolik líní, že si ani nenastudují, o co reálně jde – tak, aby pana primátora informovali správně. Podobná vyjádření totiž bohužel vždy velmi znejisťují zákazníky, protože mohou naznačovat, že některé procesy nemusí být nastaveny správně. Pravda je přitom taková, že PP a.s. dokonce ani není poškozena, ale je v této kauze v pozici svědka.
Pražská plynárenská uzavřela obchod v rámci České republiky, platila na zveřejněný účet, který potvrzuje, že společnost, která dodávala, je daňovým subjektem přihlášeným v České republice. A pokud je nám známo, tak ona odvedla DPH bez jakýchkoliv problémů. Došlo-li k nějakému pochybení v další vertikální struktuře – protože i ta společnost mohla plyn nakupovat, což je v tradingu normální – to my samozřejmě nevíme.
Každopádně, i kdyby to tak bylo, důrazně odmítám, že by došlo k jakémukoliv pochybení na úrovni Pražské plynárenské.

Přesto Primátor Hřib v této souvislosti dokonce tvrdí, že šlo o manažerské pochybeni a že zisk společnosti mohl být až o 300 milionů vyšší...

Když pan primátor hovoří o této částce, pravděpodobně vychází z výroční zprávy, která na ni odkazuje v položce „rezervy“. Je-li něco v rezervách, tak je to tvořeno ze zákona. Vždy, když je obchod nedokončený, nebo je nedokončená nějaká transakce, vykazuje se ve výroční zprávě právě tímto způsobem. Ta položka je tak zvaně „v šetření“.
Jsme si poměrně jisti, že bude nakonec správně zaúčtována do výnosu a zisku, jak by si pan primátor přál. Ale aby bylo jasno, znovu zdůrazňuji, že ta položka je v rezervách proto, že se jedná o transakci, která zatím nebyla uzavřena. Dokonce ani finanční úřad své šetření ještě neuzavřel.
Mohu se domnívat, že i v této věci je pan primátor mylně informován. Zároveň musím říci, že jsem nikdy nezažil, že by se neuzavřený případ takto široce medializoval.

Primátor Hřib vás rovněž kritizuje za to, že jste měl sám sobě schválit odměnu ve výši půl milionu korun. To je vážně možné?

To snad ani nemohu brát úplně vážně. V PP a.s. jsou dobře nastaveny kontrolní mechanismy. Já sám jsem nic nenavrhnul ani sám sobě nic neschválil. U nás se vždy rozhoduje kolektivně a předseda představenstva je jenom jedním z článků celého řetězce.
V tomto případě šlo o rozdělení podílu na zisku v dceřiné společnosti, která o sto milionů v zisku překročila svůj plánovaný hospodářský výsledek. V podobných případech je běžné a obvyklé těm, kteří se na tom podíleli, vyplatit nějakou část.
Přesto já jsem nic takového sám sobě nenavrhnul a hlasoval jsem v rámci kolektivního rozhodování. Stojím si za tím, že jsem neporušil žádná pravidla. Naopak vždy jednám s péčí řádného hospodáře. Zmiňované nařčení je naprosto absurdní.

Jak vlastně vnímáte volání některých politiků po výměně ve vedení PP a.s.? Může mít toto volání podle vás nějaký vliv dovnitř společnosti, nebo na konkurenční prostředí, v němž se plynárna pohybuje?

Jakékoliv volání po výměně managementu, speciálně jedná-li se o nejvyšší vedení, vždy znejisťuje zákazníky. Zároveň také znejisťuje i zaměstnance společnosti, kteří ovšem – jak bylo opakovaně potvrzeno různými stanovisky odborů – ve velké většině plně stojí za vedením.
Akcionář má samozřejmě naprosté právo vyměnit management, pokud vidí, že nepracuje dobře, nebo že nespravuje jeho majetek v souladu s tím, jak si on představuje. Avšak nic takového já tady opravdu nespatřuji.
Naopak mne těší mimořádně racionální přístup radního, který má Pražskou plynárenskou ve své gesci. Podle něj má PP a.s. slušné výsledky i profesionální management. To je sdělení, které nás na jednu stranu velmi povzbuzuje, ale zároveň také velmi zavazuje do budoucna.

Aktuality

Pražská plynárenská a.s. Jsme tu pro vás

Patříme k předním dodavatelům energií v ČR, a proto nás zajímají vaše přání, potřeby, dotazy   
i podněty. Vyberte si, jak a kde s námi chcete komunikovat, a vše spolu snadno vyřešíme.

 

Online

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Zákaznické portály

Snadný přehled o vašich platbách, tarifech atd. a možnost vše vyřešit „na pár kliknutí“…

 

Tipy pro úspory

Praktické tipy, jak využívat a tedy i platit méně plynu a elektřiny, a přitom mít pořád doma teplo a pohodu…

Osobní kontakt

Podle našich zkušeností je mnohdy nejlepší spolu prostě mluvit nebo si napsat.  

 

Zákaznická centra

Zvolte nejbližší pobočku a domluvte si schůzku předem. Vše pak poběží hladce…

 

Kontakt

Neradi řešíte vše online a nehodí se vám jít do zákaznického centra? Nevadí, zkrátka nám zavolejte nebo napište…

Pražská plynárenská a.s. Našich klientů si vážíme

Snažíme se vám co nejvíce usnadnit a zpříjemnit život, abyste měli v oblasti energií vše vyřešené a funkční a mohli jste se věnovat všemu, na čem vám záleží.

Poradíme, vysvětlíme, pomůžeme

Potřebujete se zorientovat v nabídce energetických produktů a služeb, zvolit nejvýhodnější tarif, rozhodnout se o energetickém řešení pro váš dům nebo byt? Rádi vám poradíme a případně navrhneme konkrétní řešení pro vaši situaci.

Jsme dobrý soused

Je na nás spoleh a dodávky energií od nás plynou bez problémů. Jsme také stabilním partnerem řady kulturních a sportovních akcí, charitativních aktivit a institucí, a tak přispíváme k hezkému životu lidí ve městě a jeho okolí. Od velkých jako Metronome Prague nebo Signal Festival, až po ty nejmenší.

Jsme hospodární

Bez patosu a zodpovědně se staráme o to, abychom zachovali naše životní prostředí i pro příští generace. „Zelenější“ plyn, fotovoltaika, tepelná čerpadla, cirkulární energetická řešení pro městské části atd., ale i jednoduché změny jako zasílání elektronických faktur na e-mail místo papírových, to vše neodmyslitelně patří k životu Pražské plynárenské.

Vážený zákazníku, od 17. 7. 2023 je Zákaznické centrum v paláci Adria, Jungmannova 31, Praha 1 dočasně přemístěno z ul. Jungmannova do ul. Národní 38 (1. patro, 2 min chůze, mapka ZDE ). Prosíme, omluvte dočasné omezení, které vám po dokončení rekonstrukce přinese větší pohodlí v nových prostorech.