Nové řešení tepelného hospodářství pro Kbely představili zástupci Pražské plynárenské a místní samosprávy

Zvyšující se ceny tepla pro obyvatele a nestabilita dodávek z centrálního zásobování teplem z elektrárny Mělník vedly městkou část Praha 19 - Kbely k založení společného podniku Teplo pro Kbely s firmou Prometheus, energetické služby z holdingu Pražské plynárenské. Představení výhod projektu pro obyvatele i samosprávu se uskutečnilo v Lidovém domě ve Kbelích, kam se sjely desítky starostů dalších městských částí Prahy, i zástupci odborné veřejnosti.

V úvodním vystoupení starosta městské části Praha 19 – Kbely popsal motivace, které jeho jako představitele samosprávy vedly k založení společného podniku. Zmínil zvyšující se náklady na vytápění i pravidelné poruchy z důvodu zanedbané infrastruktury. Vzhledem k tomu, že je Prometheus dceřinou společností Pražské plynárenské, která je ze 100 % vlastněna městem, je tak pro místní samosprávu stabilním a důvěryhodným partnerem. I tento fakt hrál nezanedbatelnou roli v rozhodování se, co s tepelným hospodářstvím ve Kbelích dále. Zdůraznil také fakt, že nový dodavatel tepla snížil náklady pro koncové spotřebitele přibližně o 20 %.

Radní pro majetek hlavního města Prahy Jan Chabr přidal ve svém příspěvku strategický pohled hlavního města na obor teplárenství. Pražská teplárenská jako jediná ze strategických energetických firem na území Prahy není ve vlastnictví ani pod významným vlivem města. Pražská plynárenská potažmo přímo Prometheus tak bude pro město strategickým partnerem v teplárenství v následujících letech.

Předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský zdůraznil připravenost Pražské plynárenské pomoci hlavnímu městu Praha v naplňování klimatického plánu. Připomenul, že největší potenciál úspor se nachází právě v teplárenství a v celkové optimalizaci energetického hospodářství se zaměřením na moderní nízkoemisní zdroje.

Samotnou prezentaci projektu Teplo pro Kbely pak provedl předseda představenstva Promethea Ludvík Baleka. Teplo pro Kbely zahájilo svou činnost 1. 1. 2021. Do něj vložily Kbely svou tepelnou infrastrukturu znalecky oceněnou na 5,7 mil. Kč a dalších 17 mil. společnost Prometheus. Hodnotě vložených prostředků odpovídá i akcionářská struktura, kdy 25 % drží Kbely a 75 % Prometheus, který zároveň zajišťuje management firmy a jeho zástupci sedí v představenstvu. Na cenu tepla pro koncového zákazníka ale má největší vliv dozorčí rada a v ní jsou zástupci městské části.

Celkem v následujících letech vybuduje Teplo pro Kbely 12 nových plynových zdrojů s dodávkou cca 30 TJ tepla. Instalované kotle mají vysokou účinnost a dochází i k zapojení kogenerační výroby tepla a elektřiny s instalací fotovoltaických panelů na střechy domů.

V neposlední řadě je nové řešení ekologičtější. Teplo se tvoří v moderních plynových kondenzačních kotlech s účinností vyšší než 95 % a v moderních kogeneračních jednotkách, a to přímo v místě spotřeby. Tím dochází ke snížení emisí CO2 až o 3200 tun každý rok a snížení ztrát při distribuci o 15 až 20 %.

Více o projektu najdete na nově spuštěném webu https://www.teploprokbely.cz/

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.