Kbely jsou průkopníkem

Zdroj: Metro | Rubrika: Praha | Strana 22

Nový projekt šetří peníze i přírodu.

Klimatický plán hlavního města Prahy počítá se snížením emisí oxidu uhličitého do roku 2030 o 40 procent oproti roku 2010. Jedním z hlavních zdrojů emisí oxidu uhličitého je v Praze teplárenství, které je doposud řešeno primárně centrálně a uhelnými zdroji.
Jeden z prvních pilotních projektů naznačujících směr dalšího vývoje teplárenství v Praze se uskutečnil ve Kbelích. Městská část založila společný podnik s Prometheem, tedy s dceřinou společností Pražské plynárenské, na dodávky tepla a postupně nahrazuje centrální zásobování teplem z elektrárny Mělník lokálními plynovými zdroji. To má jak pozitivní dopad na peněženky obyvatel, tak na životní prostředí a produkci CO2. Historicky byly Kbely zásobovány teplem z hnědouhelné elektrárny Mělník. Tepelné ztráty při transportu horké vody, časté poruchy na distribuční síti a z nich plynoucí nestabilita dodávek i nutné letní odstávky ale donutily představitele místní samosprávy k nalezení jiného řešení. Jen během topné sezony 2019/20 došlo ve Kbelích k deseti závažným haváriím na tepelné rozvodové síti, kterou jsou zásobované jak veřejné instituce jako školy, domov seniorů, úřad, hasiči nebo zdravotní středisko, tak část obyvatelstva žijící v bytových domech.
Investice do vlastního zdroje vytápění byla mimo rozpočtové možnosti městské části, a pokud by se nic nestalo, reálně hrozil rozpad celé tepelné infrastruktury ve Kbelích. Proto Kbely společně se společností Prometheus založily podnik Teplo pro Kbely, a. s., který zahájil svou činnost letos 1. ledna.
Celkem se v následujících letech bude jednat o výstavbu dvanácti nových plynových zdrojů. Instalované kotle mají vysokou účinnost a dochází i k zapojení kogenerační výroby tepla a elektřiny s instalací fotovoltaických panelů na střechy domů.
Vytvoření centralizované oblasti vytápění založené na lokálních rozvodech tepla sníží náklady pro spotřebitele přibližně o 20 procent, což u běžného bytu 3+1 činí skoro sedm tisíc korun na rok.
Řeší se tím také problémy s výpadky a haváriemi. Například během letošní pravidelné týdenní červencové odstávky teplé vody zajistil Prometheus mimo jiné pro mateřskou školu, která je právě připojovaná na nový plynový kotel, teplou vodu vlastními silami.
V neposlední řadě je současné řešení ekologičtější. Teplo se tvoří v moderních plynových kondenzačních kotlech s účinností vyšší než 95 procent a v moderních kogeneračních jednotkách, a to přímo v místě spotřeby. Na rozdíl od elektrárny Mělník, kde dochází k pálení hnědého uhlí a teplo se musí transportovat desítky kilometrů.
„V případě Kbel jsme zajistili levnější, spolehlivější a ekologičtější dodávky tepla pro obyvatele. Tato oboustranně pozitivní zkušenost vede k tomu, že v současnosti vedeme jednání s představiteli dalších městských částí, kteří projevili zájem o spolupráci,“ říká Ludvík Baleka, předseda představenstva firmy Prometheus energetické služby, a. s., člena koncernu Pražská plynárenská, a. s.

Společně Podnik Teplo pro Kbely zahájil svou činnost 1. ledna 2021. * Do něj vložily Kbely svou tepelnou infrastrukturu oceněnou na 5 milionů a dalších 15 milionů společnost Prometheus. Hodnotě vložených prostředků odpovídá akcionářská struktura, kdy 25 procent drží Kbely a 75 procent Prometheus.

Pražská plynárenská se ráda postará

Jsme online

V našem Zákaznickém portále získáte snadný přehled o Vaší smlouvě, platbách a zároveň zde řadu požadavků vyřídíte bez čekání „na pár kliknutí".

Přechod k nám nebo přepis smlouvy u nás také vyřídíte pohodlně online. Nyní navíc s možností získat bonus za přechod k nám od jiného dodavatele.
 

Máme něco navíc

Staráme se o Vaši bezpečnost. Rádi Vám bezplatně zapůjčíme detektor úniků plynu, kterým lze zkontrolovat možné netěsnosti na plynovém vedení nebo si u nás můžete zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého (CO), který by neměl chybět v žádné domácnosti s plynovými spotřebiči.

Snížit si můžete s námi také náklady na opravu nebo montáž vybraných spotřebičů díky našemu programu Zákaznická výhoda.

Jsme stabilní a féroví

Jsme dodavatelem energií už více než 120 let a plyn nebo elektřinu Vám za férové ceny rádi poskytneme na území celé České republiky. Patříme do vlastnictví hl. města Prahy, kde se staráme o celou distribuční síť zemního plynu. Jsme zde totiž dodavatelem poslední instance a postaráme se tak o Vás i v případech, kdy jiný dodavatel plynu zkrachuje nebo z jiného důvodu není schopen dodávat energie.