Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy informuje o celkové energetické náročnosti budovy. Celková energetická náročnost budovy je definována ročním objemem dodaných energií do hodnocené budovy v GJ potřebných pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím běžném užívání bilančním hodnocením.

Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (dále PENB) je legislativně vymezeno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
 

Musím mít zprácován PENB ?

Subjekty povinné ke zpracování PENB jsou vymezeny platnými legislativními nařízeními. V nejbližším období, tzn. pro rok 2014 a 2015 se povinnost mít zpracovaný PENB vztahuje zejména na:

Stavebníky, vlastníky nebo společenství vlastníků jednotek

 • při výstavbě nových budov
 • při větších změnách dokončených budov

Vlastníky budovy nebo společenství vlastníků jednotek 

 • při prodeji budovy
 • při prodeji ucelené části budovy (např. byt, nebytový prostor, který je součástí budovy)
 • při pronájmu budovy

! POZOR ! Od 1. 1. 2015 musí mít PENB všechny bytové domy a administrativní budovy s energeticky vztažnou plochou* větší než 1 500 m2.

Subjekty povinné ke zpracování PENB předkládají PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo bytu před uzavřením kupní smlouvy a nájemci budovy před uzavřením nájemní smlouvy. PENB musí být zároveň předán kupujícímu nebo nájemci, a to nejpozději při podpisu smlouvy.

Subjekty povinné ke zpracování PENB musí rovněž uvádět ukazatele energetické náročnosti uvedené v PENB ve veškerých reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje budovy nebo bytu a pronájmu budovy.

Platnost PENB je 10 let od jeho vydání.

*) Energeticky vztažná plocha je definována jako vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Jak si mám zařídit PENB?

Veškeré informace týkající se průkazu energetické náročnosti budovy získáte:
osobně v obchodní kanceláři Michle, U Plynárny 500, Praha 4 - Michle

 • telefonicky na číslech tel. 267 175 232 | tel. 267 175 261
 • e-mail: poradce@ppas.cz

Podklady potřebné pro zpracování PENB:

Identifikační údaje budovy

 • adresa budovy (místo, ulice, číslo popisné a orientační, PSČ)
 • účel, pro který je budova využívána
 • parcelní číslo
 • identifikační údaje vlastníka/stavebníka
 • identifikační údaje provozovatele/popř. budoucího provozovatele

Technické údaje budovy

 • plán situace stavby
 • technická zpráva
 • půdorysy jednotlivých podlaží
 • řezy
 • pohledy
 • způsob vytápění a ohřevu teplé vody (použité palivo, výkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 • popis vzduchotechnického zařízení nebo rekuperační jednotky, vč. hlavních technických parametrů
 • popis solárních kolektorů (typ, počet, orientace ke světovým stranám)

Technická zpráva, půdorysy, řezy a pohledy musí obsahovat informaci o skladbě podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí, typech oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří a jejich zasklení (dvojsklo, trojsklo).

Podklady pro zpracování PENB je možné odevzdat osobně v obchodní kanceláři Michle, zaslat poštou na adresu Pražské plynárenské, a.s., Poradenské služby, Národní 37/38, 110 00 Praha 1 nebo zaslat e-mailem: poradce@ppas.cz

Ceník

CENÍK PENB platný od 1.1. 2015

RODINNÝ DŮM BYTOVÝ DŮM KOMERČNÍ BUDOVA
3 999 Kč od 6 399 Kč* od 10 599 Kč*

* základní cena, konečná cena bude upřesněna na základě individuální nabídky dle velikosti a členitosti objektu.

Ceny jsou evedeny včetně 21% DPH

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
30.11.2018
Naši lampáři rozvěcují v adventu nejen Karlův most Stejně jako v předchozích letech i letos máte možnost...
27.11.2018
  Dne 26. 11. 2018 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od...
16.11.2018
Otevírání nových možností, překonávání překážek, posouvání sociálních a ekonomických hranic, být u zrodu...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.