Vyúčtování

Vážený zákazníku,


vzhled faktury spolu s vysvětlivkami si můžete prohlédnout zde:


Vysvětlení faktury 


Nedoplatková faktura


Součástí vyúčtování je platební doklad (poštovní poukázka „A“). Platební doklad uhraďte do dne splatnosti hotově na poště, v pokladně naší společnosti nebo jednorázovým příkazem k úhradě ve svém bankovním ústavu. V případě, že máte zvolen způsob úhrady příkazem k inkasu, bude platba vyúčtována automaticky.


Přeplatková faktura


Přeplatek z vyúčtování může být vyplacen prostřednictvím poštovní poukázky „B“ (pouze v kategorii Domácnost), převodem na účet nebo hotově (na vyúčtování je to kolonka – Forma úhrady). Složenku obdržíte jako samostatnou zásilku prostřednictvím České pošty, s. p. Po ukončení data splatnosti uvedeného na složence Vám bude přeplatek vyplacen v pokladně naší společnosti (po předložení poukázky „B“) na adrese: Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1 nebo U Plynárny 500, Praha 4, v návštěvních hodinách od pondělí do čtvrtka 9–18 hod., pátek 9–12 hod.


Nepřesáhne-li přeplatek z vyúčtování do 100,-- Kč, může ho Obchodník zúčtovat v následujícím zúčtovacím období.


Přeplatek z vyúčtování může být vyplacen pouze osobě, která je uvedena na výplatním dokladu, po předložení průkazu totožnosti. V případě, že je zákazník zastupován druhou osobou, předloží plnou moc, která musí obsahovat identifikační údaje obou zúčastněných stran.


Přeplatek je možné vyplatit pouze v případě, že žadatel nemá vůči PP, a. s., žádné pohledávky. V případě pohledávek je přeplatek použit k pokrytí této pohledávky.


Jedná-li se o výplatu přeplatku z úhrad za odběr plynu po zemřelém odběrateli je nutné předložit následující doklady:


Výplata přeplatku za období, kdy ještě odběratel žil:  • pozůstalý(í) dědic(ové) jsou povinni předložit výsledek dědického řízení

  • výplatu přeplatku je nutno provést ve výši odpovídající výši dědického podílu žadatele o vyplacení přeplatku.

Výplata přeplatku za období, kdy již odběratel nežil:  • žadatel o vyplacení přeplatku(ů) je povinen předložit potvrzení o tom, že byl plátcem zálohových plateb (útržky poštovních poukázek, výpisy z účtů) a že mu tedy přeplatek z tohoto titulu náleží. V případě, že toto neprokáže nebude mu přeplatek vyplacen.

  • pokud bude žadatelů o vyplacení přeplatku více, je možné jej vyplatit pouze jednomu, za předpokladu, že předloží souhlasné prohlášení ostatních žadatelů s výplatou do jeho rukou.

Zemře-li odběratel v průběhu zúčtovacího období, je nutné postupovat do doby úmrtí podle bodu 1) a po úmrtí podle bodu 2).

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
14.10.2018
Více informací v přiloženém souboru.
04.10.2018
NAŠE KOLÁŽE 5. září – 13. říjen 2018 PRODLOUŽENO DO 16.11.2018 !   Pro velký zájem prodlužujeme trvání...
26.09.2018
Dne 26.9.2018 proběhlo losování výherců naší anketní soutěže, která se uskutečnila při otevření nové obchodní...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.