Zpět
Péče a podpora

Změna odběrného místa

 

Při stěhování je potřeba myslet na hodně věcí. Nezapomeňte na převod plynu a elektřiny nebo přihlášení nového odběrného místa.

V bytě bude po mně nový nájemce - co mám udělat pro převod?

  • Vyplňte ve spolupráci s novým nájemníkem formulář „korespondenční převod“, který najdete na této stránce. Zašlete nám ho poštou, e-mailem nebo doneste na pobočku. Formulář musí být kompletně vyplněn a to včetně plné moci pro uzavření distribuční smlouvy.
  • K vyplněnému formuláři přiložte jako přílohu právní titul k užívání nemovitosti (např. nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí nebo čestné prohlášení vlastníka o právu nemovitost užívat).
  • U převodu elektřiny v distribuční zóně ČEZ potřebujete ještě plnou moc pro dodavatele.

Chci se připojit k odběru plynu na místě, kde odběr nikdy předtím nebyl

Pokud se nemovitost nachází v Praze, v distribuční zóně PPD, potřebujete:

žádost o připojení k distribuční soustavě. Ta se předkládá na předepsaném tiskopisu, který získáte na pobočkách nebo v dokumentech na této stránce.

Žádost je nutné podat do doby zahájení územního nebo stavebního řízení pro připojované zařízení.


K žádosti o připojení neplynofikovaného objektu (pozemku) vždy přiložte plánek nebo situaci (pokud možno v měřítku) s vyznačením:

  • návrhu místa připojení,
  • hranic předmětného objektu (pozemku),
  • čísel sousedních objektů nebo parcel, resp. názvů ulic, ze kterého bude patrná lokalizace požadovaného odběrného místa.

Na základě „Žádosti“ budou vystaveny technické podmínky připojení, které jsou nedílnou přílohou „Smlouvy o připojení k distribuční soustavě“.

Žádost lze podat také elektronicky pomocí online formuláře.

V případě žádosti o připojení mimo distribuční zónu PPD (mimo Prahu), popřípadě o připojení k elektrické síti, kontaktujte pro více informací naši zákaznickou linku 800 134 134.

Dokumenty

Korespondenční převod PLYN Korespondenční převod ELE Plná moc pro dodavatele ČEZ Žádost o připojení k distribuční soustavě

Tipy pro vás

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou

Zálohy jsou částky, vypočtené jako předpokládaná výše platby za elektřinu/plyn, připadající na zvolenou část zúčtovací období (nejčastěji měsíční zálohy). Zálohy hradí zákazník průběžně  po celé zúčtovací období, tj. do obdržení faktury.


Faktura je zasílána zákazníkům s ročním odečtem elektřiny/plynu jednou ročně. Ve faktuře jsou zahrnuty všechny zálohy zaplacené během zúčtovacího období. 


Součástí faktury je předpis záloh na další zúčtovací období.

Něco vám chybělo?

Neuspokojila vás tato rada?
Přijďte za námi nebo nám zavolejte

Přijďte na pobočkuZajděte si na nejbližší pobočku a vyřešte vše, co potřebujete.

Naše pobočky

Zeptejte se násNa telefonu i e-mailu nás zastihnete ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Infolinka:
800 134 134
©2002-2018 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu