Zpět
Péče a podpora

Přechod k nám

 

Chci se stát vaším zákazníkem

Abychom mohli uskutečnit převod vaší smlouvy k nám, potřebujeme od vás následující dokumenty:

 

Dokumenty nám pošlete

  • poštou na adresu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4,
  • e-mailem na callcentrum@ppas.cz
  • nebo je přineste osobně na kteroukoliv pobočku.

Chci se připojit k odběru plynu na místě, kde odběr nikdy předtím nebyl

V tomto případě je potřeba podat žádost o připojení k distribuční soustavě. Ta se předkládá na předepsaném tiskopisu, který získáte na pobočkách nebo v dokumentech na této stránce.

Žádost je nutné podat do doby zahájení územního nebo stavebního řízení pro připojované zařízení.

K žádosti o připojení neplynofikovaného objektu (pozemku) vždy přiložte plánek nebo situaci (pokud možno v měřítku) s vyznačením:

  • návrhu místa připojení,
  • hranic předmětného objektu (pozemku),
  • čísel sousedních objektů nebo parcel, resp. názvů ulic, ze kterého bude patrná lokalizace požadovaného odběrného místa.

Na základě „Žádosti“ budou vystaveny technické podmínky připojení, které jsou nedílnou přílohou „Smlouvy o připojení k distribuční soustavě“.

V případě žádosti o připojení mimo distribuční zónu PPD (mimo Prahu), popřípadě o připojení k elektrické síti, kontaktujte pro více informací naši zákaznickou linku  267 175 333.

Dokumenty

Odkazy, které se vám hodí

Objednání na přepážku

Zákaznický portál

 

Tipy pro vás

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou

Zálohy jsou částky, vypočtené jako předpokládaná výše platby za elektřinu/plyn, připadající na zvolenou část zúčtovací období (nejčastěji měsíční zálohy). Zálohy hradí zákazník průběžně  po celé zúčtovací období, tj. do obdržení faktury.


Faktura je zasílána zákazníkům s ročním odečtem elektřiny/plynu jednou ročně. Ve faktuře jsou zahrnuty všechny zálohy zaplacené během zúčtovacího období. 


Součástí faktury je předpis záloh na další zúčtovací období.

Něco vám chybělo?

Neuspokojila vás tato rada?
Přijďte za námi nebo nám zavolejte

Přijďte na pobočkuZajděte si na nejbližší pobočku a vyřešte vše, co potřebujete.

Naše pobočky

Zeptejte se násNa telefonu i e-mailu nás zastihnete ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Infolinka:
267 175 333
©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu