Koncern Pražská plynárenská, a.s. - dceřiné společnosti

Informační služby – energetika, a.s.

adresa: U Plynárny 500, Praha 4
IČ: 26420830

www.ise.cz

Společnost s ručením omezeným vznikla dne 20. prosince 2000. Byla založena mateřskou společností Pražskou plynárenskou, a.s., k pronájmu hardware a software, automatizovanému zpracování dat, poskytování software, školící a poradenské činnosti v oblasti informačních technologií, montáži, údržbě a servisu telekomunikačních zařízení. Dceřiná společnost Informační služby – energetika, s.r.o., byla rozhodnutím jediného společníka Pražské plynárenské, a.s., přeměněna na akciovou společnost. Usnesení Městského soudu v Praze o zápisu změny právní formy nabylo právní moci dne 3. ledna 2005. Základní kapitál společnosti je 2 000 000 Kč, podíl Pražské plynárenské, a.s., činí 100 %.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

adresa: U Plynárny 500, Praha 4
IČ: 27403505

www.ppdistribuce.cz/

100% dceřiná společnost vznikla na základě požadavku vyplývajícího z přijaté legislativy (právní oddělení provozovatele distribuční soustavy). Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 7. prosince 2005, a její činnost byla zahájena od 1. ledna 2007 v souladu s platnou legislativou.

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
(do 25. 4. 2006 Praha–Paříž Rekonstrukce, a.s.)

adresa: U Plynárny 1450/2a, Praha 4
IČ: 47116471

www.ppsd.cz

Společnost vznikla v roce 2005 fúzí dvou dceřiných společností Pražské plynárenské a.s., a to akciové společnosti Praha - Paříž Rekonstrukce, která vznikla již v roce 1993 a společnosti Opravy plynárenských zařízení s.r.o., která působila na trhu od roku 2001.Nástupnickou organizací se stala akciová společnost Praha-Paříž Rekonstrukce, která byla následně v roce 2006 přejmenována na Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., čímž byla zřetelně vyjádřena její sounáležitost s koncernem Pražská plynárenská, a.s. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2001 a ISO 3834-2:2006, držitelem certifikátu členství v Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů a dále je v systému GAS Certifikovanou a registrovanou organizací pro činnosti na plynárenských zařízeních, s právem používat značku kvality.

Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

adresa: U Plynárny 500, Praha 4
IČ: 27436551

www.ppsm.cz

Společnost byla založena Pražskou plynárenskou, a.s., jako jediným zakladatelem 23. listopadu 2005 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku 15. března 2006. Rozhodnutím jediného akcionáře, společnosti Pražská plynárenská, a. s., došlo k přeměně právní formy, která nabyla účinnosti dnem 19. prosince 2011. Od tohoto data je název společnosti: Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Základní kapitál společnosti je 2 000 000 Kč. Předmětem podnikání společnosti je správa a údržba nemovitostí, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, silniční motorová doprava osobní, úklidové služby, hostinská činnost a další.

Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

adresa: U Plynárny 500, Praha 4
IČ: 63072599

www.promes.cz

Společnost Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. je nástupnickou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o., kdy na základě rozhodnutí Představenstva Pražské plynárenské a.s., v působnosti valné hromady Prometheus, energetické služby, s.r.o. ze dne 23.8. 2011, došlo ke změně právní formy společnosti. Společnost nabízí širokou škálu energetických služeb, zahrnujících: výrobu a prodej tepelné energie, prodej plynových spotřebičů, energetické poradenství, návrh a realizace tepelného hospodářství zákazníka, kogenerační a trigenerační systémy a další.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
14.10.2018
Více informací v přiloženém souboru.
04.10.2018
NAŠE KOLÁŽE 5. září – 13. říjen 2018 PRODLOUŽENO DO 16.11.2018 !   Pro velký zájem prodlužujeme trvání...
26.09.2018
Dne 26.9.2018 proběhlo losování výherců naší anketní soutěže, která se uskutečnila při otevření nové obchodní...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.