Zákaznický portál

On-line, snadný a přehledný přístup k informacím.

V rámci zkvalitňování stávajících služeb rozšířila Pražská plynárenská, a. s., svůj on-line Zákaznický portál. Ten je určen pro všechny zákazníky, kteří mají s touto společností uzavřenu Smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu a elektřiny.

Portál nabízí prostřednictvím internetu snadný přístup k informacím o odběrných místech a uzavřených smlouvách. Registrovaní zákazníci si mohou rychle a jednoduše ověřit evidované platební podmínky, historii přijatých a odeslaných plateb. Dále je k dispozici přehled vystavených vyúčtování, či přehled evidovaných spotřebičů nebo stav měřících zařízení se zaznamenanými odečty. Portál navíc umožňuje oboustrannou non-stop komunikaci odběratelů s Pražskou plynárenskou, a. s.

Prostřednictvím elektronických formulářů, které jsou přizpůsobeny portálu, je možné zadat požadavek na: Změnu výše/frekvence zálohy, Změnu způsobu platby (forma platby – inkaso, příkaz k úhradě atd.), Změnu jména nebo názvu společnosti, Změnu adresních údajů (zasílací adresy, trvalého bydliště/sídla společnosti), Samoodečet (zadání kontrolního samoodečtu nebo k mimořádné faktuře), Objednávku zákaznické karty či nám zaslat Žádost o připojení k distribuční soustavě v kategoriích DOM a MO.

V rámci doplňkové podpory tak mají zákazníci Pražské plynárenské, a. s., navíc ke každému smluvnímu účtu k dispozici přehled podaných požadavků, v němž vidí souhrnné informace o podání a průběhu jejich zpracování.

Zákaznický portál naleznete na adrese: https://zakaznickyucet.ppas.cz/

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
14.10.2018
Více informací v přiloženém souboru.
04.10.2018
NAŠE KOLÁŽE 5. září – 13. říjen 2018 PRODLOUŽENO DO 16.11.2018 !   Pro velký zájem prodlužujeme trvání...
26.09.2018
Dne 26.9.2018 proběhlo losování výherců naší anketní soutěže, která se uskutečnila při otevření nové obchodní...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.