Snížené DPH za listopad a prosinec 2021

Odběratelé plynu a elektřiny dostanou daňovou výhodu - snížené DPH za listopad a prosinec automaticky v rámci vyúčtování. Nemusí žádat o provedení mimořádných odečtů či fakturace.


Dne 20. října 2021 bylo ve Finančním zpravodaji zveřejněno rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty u dodání plynu a elektřiny v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 („Rozhodnutí“).


Ačkoliv nebyla doposud ze strany Finanční správy ČR zveřejněna žádná metodická příručka, která by osvětlila zamýšlené dopady Rozhodnutí, zaznamenali jsme ze strany médií informace, které odběratele plynu a elektřiny nabádají, aby si za účelem získání daňové výhody požádali o provedení mimořádné fakturace právě v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, případně aby si v tomto období předplatili zálohy na další měsíce.  

!!! Zákazníci nemusí žádat o provedení mimořádných odečtů či fakturace, daňovou úsporu získají automaticky při následujícím vyúčtování! Zákazníkům v tomto ohledu doporučujeme, aby řádně uhradili zálohy na odběry plynu a elektřiny za listopad a prosinec. Při pozdní úhradě by totiž o výhodu plynoucí z Rozhodnutí mohli přijít !!!

Prominutí daně z přidané hodnoty se projeví u všech zákazníků v okamžiku pravidelné fakturace bez ohledu na skutečnost, zda k pravidelné fakturaci dojde v průběhu listopadu a prosince 2021 či později. Rozhodnutí totiž osvobozuje od daně z přidané hodnoty zálohy na dodávky plynu a elektřiny uhrazené v listopadu a prosinci 2021. Dodávka plynu nebo elektřiny krytá zálohami s prominutou daní z přidané hodnoty bude i při fakturaci v roce 2022 reálně od daně z přidané hodnoty osvobozena.


Dále upozorňujeme, že případné navýšení či předplacení budoucích záloh v období listopadu a prosince 2021 nemusí mít pro odběratele kýžený efekt vedoucí k rozsáhlejšímu osvobození odběrů plynu a elektřiny. Předplacené zálohy mohou v návaznosti na okamžik fakturace vytvořit pouze přeplatek, který bude odběratelům následně vrácen. Odběratelé by tak dočasně snížili své disponibilní finanční zdroje, aniž by získali žádanou daňovou výhodu.


Závěrem si dovolujme upozornit zákazníky, že mimořádné vyúčtování dodávek plynu a elektřiny mimo standardní fakturační cyklus může následně vést k vysokému nedoplatku při pravidelném vyúčtování dodávky energií.


O případných změnách Vás budeme informovat v návaznosti na aktuální informace vydané Finanční správou ČR k této problematice.


Upozorňujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že Finanční správa ČR připravuje bližší informace ke způsobu vyúčtování dodávek zemního plynu a elektřiny, mohou se výsledné dopady a způsob aplikace prominutí změnit.

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Budete mít vždy přehled

O všech svých účtech, změnách a fakturách budete mít na zákaznickém portále vždy přehled.

Jsme hospodární

Zasílání ekologičtějších elektronických faktur na e-mail dáváme přednost před papírovými.

Objednejte se na přepážku

U nás na přepážce nemusíte trávit celé odpoledne. Zarezervujte si čas návštěvy předem.

Kontrolujeme vaše platby

Chápeme, že každý může zapomenout, a proto vám dáme včas vědět pokud zapomenete zaplatit zálohu nebo fakturu.

Rádi vám pomůžeme s přepisem při stěhování

Stěhování může být stresující období a my vám ho nechceme ztěžovat. U nás vám poradíme, co vše bude potřeba.

Vysvětlíme složitosti

Nevíte jaký zvolit tarif nebo co je to distribuční sazba? Všechny neznámé pojmy vám vysvětlíme na webu nebo na infolince.

Služby pro Vás

O čem jste možná nevěděli, ale mohlo by se vám hodit

Plyn a Elektřina

Mějte plyn a elektřinu pod jednou střechou a ušetřete čas i peníze.

Chci kompletní nabídku

Objednání na přepážku

Nečekejte ve frontě na pobočce a objednejte se na určité datum a čas.

Rezervace zde

Zákaznický portál

Pohodlný přístup do Vašeho účtu, ať už na webu či mobilu.

Přihlášení Registrace

Služby zákazníkům

Objevte zajímavé nabídky, které jsme pro Vás sjednali.

Další nabídky

Aktuální odstávky:

Odstávky

Vždy se včas dozvíte o odstávkách plynu.

Když cítíte plyn:

Zavolejte kdykoliv 1239

Pokud máte podezření, že cítíte ve vašem okolí plyn, volejte plynovou pohotovost.

©2002-2019 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu