Pražská plynárenská proti korupci

Pražská plynárenská spolu se svými dceřinými společnostmi získala, jako první energetická společnost v ČR, komplexní plnou certifikaci systému protikorupčního managementu dle ČSN ISO 37001.

Mezi dlouhodobé priority Pražské plynárenské patří snaha o vytvoření transparentního prostředí a firemní kultury, zcela odmítající korupci v jakékoli její formě. V této souvislosti dlouhodobě prohlubuje svoji angažovanost v oblasti protikorupčního managementu a důsledně razí politiku nulové tolerance vůči jakýmkoli formám korupčního jednání. K již dříve přijatým opatřením, jako bylo vytvoření Etické linky, uplatňování Etického kodexu a přijetí Protikorupční politiky v rámci každodenního chodu společnosti, získala nyní Pražská plynárenská komplexní plnou certifikaci systému protikorupčního managementu dle ČSN ISO 37001, a to jako první energetická společnost v ČR. Spolu s mateřskou Pražskou plynárenskou získaly identickou certifikaci i její dceřiné společnosti Pražská plynárenská Distribuce a Pražská plynárenská Servis distribuce.

Norma ČSN ISO 37001 je nejpřísnější mezinárodní norma boje proti korupci. Poskytuje firmám jednotný rámec, který jim umožní vyhodnotit jejich interní protikorupční procesy a vyřešit případné slabiny. Od jejího zveřejnění v roce 2016 získalo certifikaci více než 1 000 společností po celém světě. Definuje požadavky a doporučení pro ustavení, zavedení, provozování, kontrolu a zlepšování systému boje proti korupci. Prostřednictvím vhodných opatření napomáhá zajistit prevenci a odhalování korupce, stejně jako uplatnění přiměřené reakce. Zaměřuje se zejména na oblasti nákupu, výběrových řízení, střetu zájmu, náboru zaměstnanců, finančních operací, sponzoringu, prověřování obchodních partnerů apod.

Implementace všech zásad, postupů a opatření zabrala Pražské plynárenské téměř rok a podílelo se na ní několik desítek zaměstnanců včetně vrcholového vedení. K hladkému průběhu přispěla také spolupráce s poradenskou společností Ernst & Young. Završením projektu byl certifikační audit, kterým Pražská plynárenská a její dceřiné společnosti úspěšně prošly v listopadu 2022. Následně budou každý rok opětovně prověřovány příslušnou certifikační autoritou, která bude zkoumat především to, jestli a jak se protikorupční systém v čase vyvíjí a zlepšuje. Jedním z prvních rozvojových kroků na poli protikorupčního snažení bude implementace nové aplikace pro výběrová řízení, která zajistí kombinaci větší transparentnosti a zároveň vyšší úrovně ochrany dat. „V rámci zavedení těchto opatření očekáváme přínosy nejen v oblasti předcházení, odhalování a řešení případů úplatkářství, ale zejména v rámci zlepšení protikorupční kultury na pracovišti, zvyšování důvěryhodnosti společnosti, předcházení střetu zájmů a v neposlední řadě i snižování nákladů“, uvedl v této souvislosti předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský. „Velmi mě těší, že Pražská plynárenská a její dceřiné společnosti jsou aktuálně jediné energetické společnosti, které se kompletní plnou certifikací mohou pochlubit. Vnímám to jako významný přínos pro udržení důvěry našich zákazníků a partnerů a zároveň uznání práce, které jsme v této oblasti doposud odvedli“ doplnil.

Pražská plynárenská patří tradičně mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií, kterými spolehlivě zásobuje bezmála 450 tis. odběrných míst po celé České republice. Jedná se o českého dodavatele energií, jehož prioritou je poskytovat svým zákazníkům profesionálně, spolehlivě a s nadstandardní péčí moderní produkty a služby s přidanou hodnotou, v tuzemsku mnohdy ojedinělé. Svou konkurenceschopnost zakládá na zázemí stabilní a silné společnosti ve vlastnictví hlavního města Prahy. V průběhu času prošla Pražská plynárenská vývojem odrážejícím společenské změny, technologický pokrok a byla opakovaně prověřena různými obtížnými a nenadálými situacemi, ve kterých obstála a díky nimž získala neocenitelné znalosti a zkušenosti. I proto je dnes moderní a prosperující energetickou společností, která je schopna pružně a rychle reagovat na měnící se požadavky svých zákazníků, výzvy nové energetiky a probíhající globální změny energetického sektoru. Dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce je provozovatelem distribuční plynovodní soustavy v Praze a okolí, kde provozuje téměř 4,5 tisíce kilometrů plynovodních sítí. Dceřiná společnost Prometheus je rychle rostoucím dodavatelem tepla a souvisejících komplexních služeb a je partnerem HMP pro naplňování Klimatického plánu HMP.

Náš přístup

Jak se chováme ke klientům?

Budete mít vždy přehled

O všech svých účtech, změnách a fakturách budete mít na zákaznickém portále vždy přehled.

Jsme hospodární

Zasílání ekologičtějších elektronických faktur na e-mail dáváme přednost před papírovými.

Objednejte se na přepážku

U nás na přepážce nemusíte trávit celé odpoledne. Zarezervujte si čas návštěvy předem.

Kontrolujeme vaše platby

Chápeme, že každý může zapomenout, a proto vám dáme včas vědět pokud zapomenete zaplatit zálohu nebo fakturu.

Rádi vám pomůžeme s přepisem při stěhování

Stěhování může být stresující období a my vám ho nechceme ztěžovat. U nás vám poradíme, co vše bude potřeba.

Vysvětlíme složitosti

Nevíte jaký zvolit tarif nebo co je to distribuční sazba? Všechny neznámé pojmy vám vysvětlíme na webu nebo na infolince.

Služby pro Vás

O čem jste možná nevěděli, ale mohlo by se vám hodit

Plyn

Mějte u nás plyn a ušetřete čas i peníze.

Chci kompletní nabídku

Objednání na přepážku

Nečekejte ve frontě na pobočce a objednejte se na určité datum a čas.

Rezervace zde

Zákaznický portál

Pohodlný přístup do Vašeho účtu, ať už na webu či mobilu.

Přihlášení Registrace

Služby zákazníkům

Objevte zajímavé nabídky, které jsme pro Vás sjednali.

Další nabídky

Aktuální odstávky

Aktuální odstávky plynu najdete na  této stránce.

Když cítíte plyn:

Pokud máte podezření, že cítíte ve vašem okolí plyn, volejte plynovou pohotovost na číslo 1239.

©2002-2023 Pražská plynárenská , a.s | Podmínky používání webu