Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky Zákaznické karty Pražské plynárenské, a. s. (dále jen „karta“)

 • Karta se vydává zdarma zákazníkovi Pražské plynárenské, a. s., kategorie Domácnost na jeho žádost.
 • Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné finanční závazky.
 • Zákazník může požádat o vydání karty pro členy své domácnosti.
 • Karta je určena k identifikaci jejího držitele u partnerů karty, tj. poskytovatelů služeb, kteří držiteli karty nabízí cenově zvýhodněná plnění.
 • Pražská plynárenská, a. s., nepřebírá odpovědnost za služby partnerů karty.
 • Karta je majetkem Pražské plynárenské, a. s., proto držitel karty oznámí její ztrátu nebo odcizení a může požádat zdarma o vystavení nové.
 • Pokud zákazník ukončí smluvní vztah s Pražskou plynárenskou, a. s., nesmí kartu dále používat.
 • Pražská plynárenská, a. s., se zavazuje nakládat s osobními údaji držitele karty v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kartu lze získat při osobní návštěvě obchodních kanceláří Pražské plynárenské, a. s.,
  •     v Praze 1, Jungmannova 31 (Palác Adria)
  •     v Praze 4, U Plynárny 500 (areál Michle)

  či o její vydání požádat prostřednictvím formulářové objednávky na webových stránkách společnosti www.ppas.cz.

Formulář - objednávka Zákaznické karty

 


Soubory musí být menší než 5 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg png bmp tif txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml rar zip.