Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy informuje o celkové energetické náročnosti budovy. Celková energetická náročnost budovy je definována ročním objemem dodaných energií do hodnocené budovy v GJ potřebných pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím běžném užívání bilančním hodnocením.

Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (dále PENB) je legislativně vymezeno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
 

Musím mít zprácován PENB ?

Subjekty povinné ke zpracování PENB jsou vymezeny platnými legislativními nařízeními. V nejbližším období, tzn. pro rok 2014 a 2015 se povinnost mít zpracovaný PENB vztahuje zejména na:

Stavebníky, vlastníky nebo společenství vlastníků jednotek

 • při výstavbě nových budov
 • při větších změnách dokončených budov

Vlastníky budovy nebo společenství vlastníků jednotek 

 • při prodeji budovy
 • při prodeji ucelené části budovy (např. byt, nebytový prostor, který je součástí budovy)
 • při pronájmu budovy

! POZOR ! Od 1. 1. 2015 musí mít PENB všechny bytové domy a administrativní budovy s energeticky vztažnou plochou* větší než 1 500 m2.

Subjekty povinné ke zpracování PENB předkládají PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo bytu před uzavřením kupní smlouvy a nájemci budovy před uzavřením nájemní smlouvy. PENB musí být zároveň předán kupujícímu nebo nájemci, a to nejpozději při podpisu smlouvy.

Subjekty povinné ke zpracování PENB musí rovněž uvádět ukazatele energetické náročnosti uvedené v PENB ve veškerých reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje budovy nebo bytu a pronájmu budovy.

Platnost PENB je 10 let od jeho vydání.

*) Energeticky vztažná plocha je definována jako vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Jak si mám zařídit PENB?

Veškeré informace týkající se průkazu energetické náročnosti budovy získáte:
osobně v obchodní kanceláři Michle, U Plynárny 500, Praha 4 - Michle

 • telefonicky na číslech tel. 267 175 232 | tel. 267 175 261
 • e-mail: poradce@ppas.cz

Podklady potřebné pro zpracování PENB:

Identifikační údaje budovy

 • adresa budovy (místo, ulice, číslo popisné a orientační, PSČ)
 • účel, pro který je budova využívána
 • parcelní číslo
 • identifikační údaje vlastníka/stavebníka
 • identifikační údaje provozovatele/popř. budoucího provozovatele

Technické údaje budovy

 • plán situace stavby
 • technická zpráva
 • půdorysy jednotlivých podlaží
 • řezy
 • pohledy
 • způsob vytápění a ohřevu teplé vody (použité palivo, výkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 • popis vzduchotechnického zařízení nebo rekuperační jednotky, vč. hlavních technických parametrů
 • popis solárních kolektorů (typ, počet, orientace ke světovým stranám)

Technická zpráva, půdorysy, řezy a pohledy musí obsahovat informaci o skladbě podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí, typech oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří a jejich zasklení (dvojsklo, trojsklo).

Podklady pro zpracování PENB je možné odevzdat osobně v obchodní kanceláři Michle, zaslat poštou na adresu Pražské plynárenské, a.s., Poradenské služby, Národní 37/38, 110 00 Praha 1 nebo zaslat e-mailem: poradce@ppas.cz

Ceník

CENÍK PENB platný od 1.1. 2015

RODINNÝ DŮM BYTOVÝ DŮM KOMERČNÍ BUDOVA
3 999 Kč od 6 399 Kč* od 10 599 Kč*

* základní cena, konečná cena bude upřesněna na základě individuální nabídky dle velikosti a členitosti objektu.

Ceny jsou evedeny včetně 21% DPH

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
27.06.2017
Přijměte naše pozvání na další procházku 29. 6. při příležitosti oslav 170 let pražského plynárenství. Spolu...
27.06.2017
V poslední době se množí případy, kdy jsou naši odběratelé oslovováni „podomními prodejci“ (byť podomní...
20.06.2017
Dne 12. 6. 2017 proběhlo losování výherců naší soutěže o poukaz na zájezd v hodnotě 10 000,-Kč. Soutěž...
13.06.2017
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat!! Do budoucna se určitě budeme snažit, aby podobných akcí bylo více.
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.