Vyúčtování

Vážený zákazníku,


vzhled faktury spolu s vysvětlivkami si můžete prohlédnout zde:


Vysvětlení faktury 


Nedoplatková faktura


Součástí vyúčtování je platební doklad (poštovní poukázka „A“). Platební doklad uhraďte do dne splatnosti hotově na poště, v pokladně naší společnosti nebo jednorázovým příkazem k úhradě ve svém bankovním ústavu. V případě, že máte zvolen způsob úhrady příkazem k inkasu, bude platba vyúčtována automaticky.


Přeplatková faktura


Přeplatek z vyúčtování může být vyplacen prostřednictvím poštovní poukázky „B“ (pouze v kategorii Domácnost), převodem na účet nebo hotově (na vyúčtování je to kolonka – Forma úhrady). Složenku obdržíte jako samostatnou zásilku prostřednictvím České pošty, s. p. Po ukončení data splatnosti uvedeného na složence Vám bude přeplatek vyplacen v pokladně naší společnosti (po předložení poukázky „B“) na adrese: Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1 nebo U Plynárny 500, Praha 4, v návštěvních hodinách od pondělí do čtvrtka 9–18 hod., pátek 9–12 hod.


Nepřesáhne-li přeplatek z vyúčtování do 100,-- Kč, může ho Obchodník zúčtovat v následujícím zúčtovacím období.


Přeplatek z vyúčtování může být vyplacen pouze osobě, která je uvedena na výplatním dokladu, po předložení průkazu totožnosti. V případě, že je zákazník zastupován druhou osobou, předloží plnou moc, která musí obsahovat identifikační údaje obou zúčastněných stran.


Přeplatek je možné vyplatit pouze v případě, že žadatel nemá vůči PP, a. s., žádné pohledávky. V případě pohledávek je přeplatek použit k pokrytí této pohledávky.


Jedná-li se o výplatu přeplatku z úhrad za odběr plynu po zemřelém odběrateli je nutné předložit následující doklady:


Výplata přeplatku za období, kdy ještě odběratel žil:  • pozůstalý(í) dědic(ové) jsou povinni předložit výsledek dědického řízení

  • výplatu přeplatku je nutno provést ve výši odpovídající výši dědického podílu žadatele o vyplacení přeplatku.

Výplata přeplatku za období, kdy již odběratel nežil:  • žadatel o vyplacení přeplatku(ů) je povinen předložit potvrzení o tom, že byl plátcem zálohových plateb (útržky poštovních poukázek, výpisy z účtů) a že mu tedy přeplatek z tohoto titulu náleží. V případě, že toto neprokáže nebude mu přeplatek vyplacen.

  • pokud bude žadatelů o vyplacení přeplatku více, je možné jej vyplatit pouze jednomu, za předpokladu, že předloží souhlasné prohlášení ostatních žadatelů s výplatou do jeho rukou.

Zemře-li odběratel v průběhu zúčtovacího období, je nutné postupovat do doby úmrtí podle bodu 1) a po úmrtí podle bodu 2).

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
29.03.2017
Pavel Růt / Příšerné historky. Malba, ilustrace, koláže 5. 4. – 20. 5. 2017 Více informací na: Aktuální...
22.03.2017
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti, v souvislosti s ukončením...
09.01.2017
Dne 2. 1. 2017 jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Sokolově, která se nachází na adrese Vítězná 2197,...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.