Simple

Zákazníci Pražské plynárenské, a. s., kategorie „Domácnost“ a „Maloodběratel“ mají možnost čerpat produkt SIMPLE.

Produkt SIMPLE může čerpat každý Zákazník společnosti spadající do jedné z výše uvedených zákaznických kategorií, který uzavře tento Dodatek ke stávající Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.

Dodatkem se doba trvání Smlouvy upravuje na dobu určitou, a to na 12 měsíců od uzavření dodatku s možností prolongace na další období.

Zákazník může opětovně požádat o uzavření dodatku na čerpání produktu SIMPLE pouze v případě, že uplynulo alespoň 6 měsíců od nabytí platnosti tohoto dodatku.

O změnu v čerpání cenového produktu může zákazník požádat nejdříve 6 měsíců před ukončením platnosti smlouvy změněné tímto dodatkem.

Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu dodatku.

Dnem účinnosti tohoto dodatku zanikají všechny slevy z Ceny za plyn dříve sjednané mezi Obchodníkem a Zákazníkem.

Ke Smlouvě o sdružených službách dodávky může zákazník čerpat vždy pouze jeden z nabízených produktů.

Pražská plynárenská, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nabídku tohoto produktu.

Pražská plynárenská, a. s.,  si vyhrazuje právo kdykoliv Cenu SIMPLE měnit. V případě zvýšení ceny SIMPLE je PP, a.s. povinna Zákazníkovi zvýšení ceny oznámit nejpozději 30 dnů přede dnem účinnosti
změny. V případě, že Zákazník se zvýšením ceny nebude souhlasit, má právo nejpozději 10. den přede dnem zvýšení ceny odstoupit od Smlouvy. Odstoupení musí učinit Zákazník písemně na adresu sídla Obchodníka.

  • Zákazníci kategorie Domácnost jsou fyzické osoby odebírající zemní plyn k uspokojování své osobní potřeby a osobní potřeby členů své domácnosti.
  • Zákazníci kategorie Maloodběratel jsou fyzické osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské účely nebo právnické osoby. Jejich roční odběr nesmí převýšit 630 MWh.

Jak slevu získám?

  • Vyplňte v plném rozsahu níže uvedený formulář.
  • Údaje na formuláři, které se nacházejí v červeném rámečku, nevyplňujte. Vyplňuje obchodník. Zákazník vyplní údaje, které se nacházejí v modrém rámečku a podepsanou žádost
  • Odevzdejte do obchodní kanceláře Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1, nebo U Plynárny 500, Praha 4.
  • Zašlete poštou na adresu: Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1.
  • Žádost se podává ve dvou stejnopisech a v případě potvrzení slevy obdržíte jedno vyhotovení.
  • Dodatek lze uzavřít také s využitím telefonu či e-mailu. Postup naleznete zde.
     

Dodatek "SIMPLE- PLYN" - Platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013.
Dodatek "SIMPLE - PLYN" - Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

 

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
27.06.2017
Přijměte naše pozvání na další procházku 29. 6. při příležitosti oslav 170 let pražského plynárenství. Spolu...
27.06.2017
V poslední době se množí případy, kdy jsou naši odběratelé oslovováni „podomními prodejci“ (byť podomní...
20.06.2017
Dne 12. 6. 2017 proběhlo losování výherců naší soutěže o poukaz na zájezd v hodnotě 10 000,-Kč. Soutěž...
13.06.2017
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat!! Do budoucna se určitě budeme snažit, aby podobných akcí bylo více.
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.