Struktura ceny

EAN     

Jednoznačná identifikace „odběrného a předávacího místa“ (elektřina). Toto číslo  je platné v rámci celého území ČR a s přechodem k novému dodavateli se nemění.

Jednotkové ceny:

jsou uváděny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ /Energetický regulační úřad)    
v Kč za MWh (megawatthodina).
Spotřeba na Vašem elektroměru je zobrazována v kWh /kilowatthodina), ve vyúčtování jsou jednotky kWh přepočteny na MWh (1 MWh =1000kWh).

Nízký tarif (NT):

se vyskytuje pouze u dvoutarifových produktů (u jednotarifových pouze VT).  NT je časové pásmo, kdy se odběr elektřiny oceňuje nižšími cenami. Důvodem je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě v daném časovém úseku. Délka časového úseku NT se liší dle zvolené distribuční sazby.

Vysoký tarif (VT)

se vyskytuje pouze u jednotarifových produktů.

Hromadné dálkové ovládání:

(HDO -  časy spínání VT a NT) zajišťuje především povely pro přepínání tarifů (VT, NT) v elektrické síti každého distributora.

Jednotarifová sazba:
je dodávka elektrické energie účtovaná po celou dobu se stejnou sazbou.

Dvoutarifová sazba:
je sazba, kdy je dodávka v průběhu dne rozdělena do období vysokého tarifu (VT) dodávaná za vyšší cenu, a do období nízkého tarifu (NT), který je zpoplatněn nižší sazbou. NT je určen zejména pro elektrické vytápění a akumulační ohřev vody.

Struktura ceny elektrické energie

  • Neregulované platby

Silová elektřina je cena, která nepodléhá regulaci ERÚ. Tvoří přibližně polovinu celkových nákladů komodity a její výše je ovlivněna trhem, pro Vás tedy výběrem dodavatele.
Pevná cena je součástí složky Silová elektřina, je závislá na poskytované produktové řadě dodavatele elektřiny.

  • Regulované platby

Níže uvedené položky jsou dány cenovým rozhodnutími ERÚ.
Stálý měsíční plat za příkon podle velikosti hl. jističe je částka, která se odvíjí od jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem (udáváno v ampérech „A“). Jedná se o část nákladů na vybudování a údržbu distribuční soustavy, která se platí ve stálé měsíční výši bez ohledu na spotřebu. Čím vyšší je hodnota jističe, tím vyšší je i tato platba.
Cena za distribuované množství  je cena za dopravu MWh ke konečnému spotřebiteli, ta se může dělit na cenu ve VT a NT.
Cena za systémové služby je cena za vykonávané služby ČEPS, a.s., která ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČR a zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny.
Cena za OTE je příspěvek na činnost operátora trhu s elektřinou. Více na www.ote-cr.cz.

  • Daň z elektřiny

Daň z elektřiny je zavedena od roku 2008a jedná se jednu z tzv. ekologických daní vyplývajících ze závazků vůči Evropské unii. Tuto daň odvádí dodavatel hromadně za všechny svoje klienty Celní správě

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
22.05.2017
Podívejte se na video
22.05.2017
Dne 14. května 2017 se konal Dostihový den Pražské plynárenské 96. Velká jarní cena. Nabízíme Vám video...
18.05.2017
Dne 15.5.2017 proběhlo losování výherců naší soutěže se Zákaznickou kartou, která probíhala v termínu od 15....
17.05.2017
Zveme vás zítra 17.5. od 17 hod  a v sobotu 20.5. od 14 hod  do naší Galerie Smečky na komentovanou prohlídku...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.