Sleva 6,5 % - plyn

Zákazníci Pražské plynárenské, a. s., kategorie „Domácnost“ a „Maloodběratel“ mají možnost čerpat slevu 6,5 % z aktuálně platné ceny zemního plynu. Uvedenou Slevu může čerpat každý zákazník společnosti spadající do jedné z výše uvedených zákaznických kategorií, který uzavře dodatek ke stávající Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.

Dodatek k tomuto produktu nelze uzavřít se zákazníkem, který již k příslušné smlouvě čerpá jiný cenový produkt (např. Sleva pro seniory a držitele průkazu ZTP/P, Sleva pro rodiny s malými dětmi atd.).   

Ke Smlouvě o sdružených službách dodávky může zákazník čerpat vždy pouze jen jednu z nabízených slev.

Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu dodatku. Veškeré údaje, které zákazník uvede v souvislosti se splněním podmínek pro čerpání produktu, musí být správné a pravdivé.

Uzavřením tohoto dodatku se zákazník zaváže, že bude po dobu dvou let odebírat zemní plyn od Pražské plynárenské, a. s. Sleva 6,5 % je poskytována z komoditní složky ceny za ostatní služby dodávky zemního plynu, nezahrnuje distribuční složku ceny, cenu za služby OTE, příp. další regulované složky ceny nebo složky ceny dané platnou legislativou. Uvedená výše slevy ve výši 6,5 % z komoditní složky ceny za  ostatní služby dodávky se vztahuje k této ceně bez DPH, příp. dalších daní.

Pražská plynárenská, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit tento produkt.

Zákazníci kategorie Domácnost jsou fyzické osoby odebírající zemní plyn k uspokojování své osobní potřeby a osobní potřeby členů své domácnosti.
Zákazníci kategorie Maloodběratel jsou fyzické osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské účely nebo právnické osoby. Jejich roční odběr nesmí převýšit 630 MWh.

Jak slevu získám?

  • Vyplňte v plném rozsahu níže uvedený formulář.
  • Údaje na formuláři, které se nacházejí v červeném rámečku, nevyplňujte. Vyplňuje obchodník. Zákazník vyplní údaje, které se nacházejí v modrém rámečku a podepsanou žádost.
  • Odevzdejte do obchodní kanceláře Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1, nebo U Plynárny 500, Praha 4.
  • Zašlete poštou na adresu: Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1.
  • Žádost se podává ve dvou stejnopisech a v případě potvrzení slevy obdržíte jedno vyhotovení.
  • Pražská plynárenská, a. s., následně zpracuje požadovanou změnu v rámci své zákaznické databáze tak, aby mohla být realizována v nejbližším možném termínu.
  • Ze strany Pražské plynárenské, a. s., Vám bude po zpracování Vašeho požadavku zaslán informační dopis.
  • Dodatek lze uzavřít také s využitím telefonu či e-mailu. Postup naleznete zde.

Dodatek - Sleva 6,5 % z komoditní složky ceny - Platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013.
Dodatek - Sleva 6,5 % z komoditní složky ceny - Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
29.03.2017
Pavel Růt / Příšerné historky. Malba, ilustrace, koláže 5. 4. – 20. 5. 2017 Více informací na: Aktuální...
22.03.2017
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti, v souvislosti s ukončením...
09.01.2017
Dne 2. 1. 2017 jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Sokolově, která se nachází na adrese Vítězná 2197,...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.