SLEVA 11% ZÍSKEJTE JEDNORÁZOVÝ BONUS ZA UZAVŘENÍ DODATKU: SLEVA 11%

 • Zákazníci Pražské plynárenské, a. s., kategorie „Domácnost“ a „Maloodběratel“ mají možnost čerpat slevu 11 % z aktuálně platné ceny zemního plynu. Uvedenou Slevu může čerpat každý Zákazník společnosti spadající do jedné z výše uvedených zákaznických kategorií, který uzavře tento Dodatek ke stávající Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.
 • Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu Dodatku. Veškeré údaje, které Zákazník uvede v tomto Dodatku, musí být správné a pravdivé. Uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů může způsobit neplatnost Dodatku.
 • Uzavřením tohoto Dodatku se Zákazník zaváže, že bude po dobu tří let odebírat zemní plyn od Pražské plynárenské, a. s. Sleva 11 % je poskytována z komoditní složky ceny za ostatní služby dodávky zemního plynu, nezahrnuje distribuční složku ceny, cenu za služby OTE, příp. další regulované složky ceny nebo složky ceny dané platnou legislativou. Uvedená výše slevy se vztahuje k této ceně bez DPH, příp. dalších daní.
 • Dnem účinnosti tohoto dodatku zanikají všechny slevy z Ceny za plyn dříve sjednané mezi Obchodníkem a Zákazníkem.
 • Ke Smlouvě o sdružených službách dodávky může zákazník čerpat vždy pouze jen jednu z nabízených slev.
 • Pražská plynárenská, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nabídku této slevy.

PŘÍKLADY, KOLIK CELKOVĚ UŠETŘÍTE:

POUZE VAŘÍTE

Pokud využíváte plyn na vaření s ročním odběrem 0,4 MWh a uzavřete přiložený Dodatek, ušetříte ročně 50 Kč ve srovnání se standardním ceníkem platným od 1. 5. 2016. Včetně bonusu za včasné doručení Dodatku do Pražské plynárenské, a. s., ušetříte 650 Kč za dobu platnosti Dodatku.

VAŘÍTE A OHŘÍVÁTE VODU

Pokud využíváte plyn na vaření a ohřev vody s ročním odběrem 4 MWh a uzavřete přiložený Dodatek, ušetříte ročně 490 Kč ve srovnání se standardním ceníkem platným od 1. 5. 2016. Včetně bonusu za včasné doručení Dodatku do Pražské plynárenské, a. s., ušetříte 2 270 Kč za dobu platnosti Dodatku.

VAŘÍTE, OHŘÍVÁTE VODU A TOPÍTE

Pokud využíváte plyn na vaření, ohřev vody, topení ročním odběrem 25 MWh a uzavřete přiložený Dodatek, ušetříte ročně 2 780 Kč ve srovnání se standardním ceníkem platným od 1. 5. 2016. Včetně bonusu za včasné doručení Dodatku do Pražské plynárenské, a. s., ušetříte 10 840 Kč za dobu platnosti Dodatku.

BONUS ZA UZAVŘENÍ DODATKU SLEVA 11%

 • V případě splnění podmínek čerpání produktu SLEVA 11%, získá zákazník jednorázový bonus ve výši 500,- až 3 000,- dle aktuální spotřeby zemního plynu.
 • Výše bonusu se zákazníkovi odečte z následující řádné faktury.
 • V případě, že se bude jednat o přeplatek, bude se postupovat dle aktuálního nastavení smluvního účtu. To znamená, že buď dojde k vyplacení částky hotově anebo bude částka zahrnuta a ponížena v dalším zálohovém období.

KATEGORIE ZÁKAZNÍKŮ

 • Zákazníci kategorie Domácnost jsou fyzické osoby odebírající zemní plyn k uspokojování své osobní potřeby a osobní potřeby členů své domácnosti.
 • Zákazníci kategorie Maloodběratel jsou fyzické osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské účely nebo právnické osoby. Jejich roční odběr nesmí převýšit 630 MWh.

JAK SLEVU  SPOLU S BONUSEM ZÍSKÁM?

Navštivte jednu s naších obchodních kanceláří:
Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1 nebo U Plynárny 500, Praha 4, kde se dozvíte, jakou částku ušetříte a jakou výši jednorázového bonusu v následující faktuře od Pražské plynárenské přesně získáte.

Pražská plynárenská, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nabídku této slevy.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
27.06.2017
Přijměte naše pozvání na další procházku 29. 6. při příležitosti oslav 170 let pražského plynárenství. Spolu...
27.06.2017
V poslední době se množí případy, kdy jsou naši odběratelé oslovováni „podomními prodejci“ (byť podomní...
20.06.2017
Dne 12. 6. 2017 proběhlo losování výherců naší soutěže o poukaz na zájezd v hodnotě 10 000,-Kč. Soutěž...
13.06.2017
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat!! Do budoucna se určitě budeme snažit, aby podobných akcí bylo více.
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.