Rodina+ (Plyn)

 • Produkt je určen pro zákazníky kategorie Domácnost, kteří jsou fyzické osoby odebírající zemní plyn pro osobní potřebu a osobní potřeby členů své domácnosti.
 • Produkt je cenově výhodnější o 18-40% v porovnání se standardní nabídkou v závislosti na celkové roční spotřebě.
 • Cenová úspora je poskytována z komoditní složky ceny za ostatní služby dodávky zemního plynu.
 • Nezahrnuje distribuční složku ceny, cenu za služby OTE, příp. další regulované složky ceny nebo složky ceny dané platnou legislativou. Uvedená výše slevy se vztahuje k této ceně bez DPH, příp. dalších daní.

Čerpání produktu RODINA+

 • Produkt může čerpat každý zákazník, který uzavře dodatek „RODINA+ (Plyn)“ ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.
 • Dodatkem se doba trvání Smlouvy upravuje na dobu určitou, a to na 24 měsíců od uzavření dodatku s možností prolongace na další období.
 • Zákazník může opětovně požádat o uzavření dodatku na čerpání produktu RODINA+ (Plyn) pouze v případě, že uplynulo alespoň 6 měsíců od nabytí platnosti tohoto dodatku.
 • O změnu v čerpání cenového produktu může zákazník požádat nejdříve 6 měsíců před ukončením platnosti smlouvy změněné tímto dodatkem.
 • Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu dodatku.

Jak slevu získám?

 • Vyplňte v plném rozsahu níže uvedený Dodatek.
 • Údaje na formuláři, které se nacházejí v červeném rámečku, nevyplňujte. Vyplňuje obchodník. Zákazník vyplní údaje, které se nacházejí v modrém rámečku a podepsanou žádost
 • Odevzdejte do obchodní kanceláře Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1, nebo U Plynárny 500, Praha 4.
 • Zašlete poštou na adresu: Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1.
 • Žádost se podává ve dvou stejnopisech a v případě potvrzení slevy obdržíte jedno vyhotovení.
 • Dodatek lze uzavřít také s využitím telefonu či e-mailu. Postup naleznete zde.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
29.03.2017
Pavel Růt / Příšerné historky. Malba, ilustrace, koláže 5. 4. – 20. 5. 2017 Více informací na: Aktuální...
22.03.2017
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti, v souvislosti s ukončením...
09.01.2017
Dne 2. 1. 2017 jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Sokolově, která se nachází na adrese Vítězná 2197,...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.