Pojištění AXA ASSISTANCE pro BD a SV

Pojištění AXA ASSISTANCE – bytová družstva a společenství vlastníků nabízí„Pojištění technické asistence“ Pojistný program Právnické osoby PP-PO-PP ze dne 1.12.2014, které obsahuje pojištění „Technické asistence“,  kdy předmětem pojištění je poskytnutí pojistného plnění oprávněné osobě formou asistenčních služeb, případně formou úhrady prací provedených dodavatelem služeb, v rozsahu a za podmínek stanovených v PP-PO-PP, pro služby:

Havarijní stavy

příjezd technika na místo události zdarma a do 5 000 Kč jsou hrazeny elektrikářské práce, instalatérské práce, sklenářské práce, plynařské práce, topenářské práce a čištění kanalizací.

Zablokování hlavních vchodových dveří

příjezd zámečníka na místo události  zdarma a do 2 000 Kč jsou hrazeny zámečnické práce.

Drobný materiál hrazen do výše 500 Kč.

Pojištění AXA ASSISTANCE

bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ se vydává pouze pro BD a SV, která jsou zákazníky Pražské plynárenské, a. s., pro dodávky zemního plynu nebo elektřiny.

Pojištění AXA ASSISTANCE

bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ se vydává buď ze strany PP v rámci realizovaných marketingových a prodejních aktivit nebo na základě požadavku zákazníka a zároveň za předpokladu splnění požadovaných kritérií ze strany PP, a. s.  Zároveň zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné finanční závazky. 

Pojištění AXA ASSISTANCE

bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ – se vydává formou samolepky v požadovaném počtu vchodů pro jedno BD nebo SV.

Číslo pojištění je číslo smlouvy u PP, a. s.

Využití Pojištění AXAASSISTANCE – bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“

Pojištění AXAASSISTANCEje určeno k identifikaci jejího oprávněného držitele u partnera pojištění AXA ASSISTANCE.

  • Pojištění AXA ASSISTANCE je platné pouze s uvedeným číslem pojištění = číslem smlouvy u Pražské plynárenské, a. s., jejího držitele.
  • Pokud zákazník vypoví smluvní vztah s Pražskou plynárenskou, a. s., nesmí být ode dne ukončení dodávkyna odběr energií (plyn, elektřina) pojištění používáno. Pojištění je ukončeno.
  • Pražská plynárenská, a.s., ručí za to, že s osobními údaji držitele karty je nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat.
  • V případě využití Pojištění AXA ASSISTANCE – bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ je třeba postupovat dle pokynů uvedených na samolepce pojištění – kontakt na Asistenční telefonní linku AXA ASSISTANCE +420 272 101 092 – 24 hod. denně 7 dní v týdnu.

 

 

Technická asistence 
Celkový roční limit pojistného plnění 20 000 Kč
Služba  Limit poj. plnění na událost
Havarijní stav
příjezd technika na místo události plně hrazen
elektrikářské práce 5 000 Kč
instalatérské práce
sklenářské práce
plynařské práce
topenářské práce
čištění kanalyzací
drobný materiál 500 Kč
Zablokování hlavních vchodových dveří
příjezd zámečníka na místo události plně hrazen
zámečnické práce 2 000 Kč
drobný materiál 500 Kč

Pojistné podmínky

Výluky z pojištění  viz čl. 10  Pojistných podmínek „Pojistného programu Právnické osoby.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
29.03.2017
Pavel Růt / Příšerné historky. Malba, ilustrace, koláže 5. 4. – 20. 5. 2017 Více informací na: Aktuální...
22.03.2017
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti, v souvislosti s ukončením...
09.01.2017
Dne 2. 1. 2017 jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Sokolově, která se nachází na adrese Vítězná 2197,...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.