Pojištění AXA ASSISTANCE pro BD a SV

Pojištění AXA ASSISTANCE – bytová družstva a společenství vlastníků nabízí„Pojištění technické asistence“ Pojistný program Právnické osoby PP-PO-PP ze dne 1.12.2014, které obsahuje pojištění „Technické asistence“,  kdy předmětem pojištění je poskytnutí pojistného plnění oprávněné osobě formou asistenčních služeb, případně formou úhrady prací provedených dodavatelem služeb, v rozsahu a za podmínek stanovených v PP-PO-PP, pro služby:

Havarijní stavy

příjezd technika na místo události zdarma a do 5 000 Kč jsou hrazeny elektrikářské práce, instalatérské práce, sklenářské práce, plynařské práce, topenářské práce a čištění kanalizací.

Zablokování hlavních vchodových dveří

příjezd zámečníka na místo události  zdarma a do 2 000 Kč jsou hrazeny zámečnické práce.

Drobný materiál hrazen do výše 500 Kč.

Pojištění AXA ASSISTANCE

bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ se vydává pouze pro BD a SV, která jsou zákazníky Pražské plynárenské, a. s., pro dodávky zemního plynu nebo elektřiny.

Pojištění AXA ASSISTANCE

bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ se vydává buď ze strany PP v rámci realizovaných marketingových a prodejních aktivit nebo na základě požadavku zákazníka a zároveň za předpokladu splnění požadovaných kritérií ze strany PP, a. s.  Zároveň zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné finanční závazky. 

Pojištění AXA ASSISTANCE

bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ – se vydává formou samolepky v požadovaném počtu vchodů pro jedno BD nebo SV.

Číslo pojištění je číslo smlouvy u PP, a. s.

Využití Pojištění AXAASSISTANCE – bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“

Pojištění AXAASSISTANCEje určeno k identifikaci jejího oprávněného držitele u partnera pojištění AXA ASSISTANCE.

  • Pojištění AXA ASSISTANCE je platné pouze s uvedeným číslem pojištění = číslem smlouvy u Pražské plynárenské, a. s., jejího držitele.
  • Pokud zákazník vypoví smluvní vztah s Pražskou plynárenskou, a. s., nesmí být ode dne ukončení dodávkyna odběr energií (plyn, elektřina) pojištění používáno. Pojištění je ukončeno.
  • Pražská plynárenská, a.s., ručí za to, že s osobními údaji držitele karty je nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat.
  • V případě využití Pojištění AXA ASSISTANCE – bytová družstva a společenství vlastníků „Pojištění technické asistence“ je třeba postupovat dle pokynů uvedených na samolepce pojištění – kontakt na Asistenční telefonní linku AXA ASSISTANCE +420 272 101 092 – 24 hod. denně 7 dní v týdnu.

 

 

Technická asistence 
Celkový roční limit pojistného plnění 20 000 Kč
Služba  Limit poj. plnění na událost
Havarijní stav
příjezd technika na místo události plně hrazen
elektrikářské práce 5 000 Kč
instalatérské práce
sklenářské práce
plynařské práce
topenářské práce
čištění kanalyzací
drobný materiál 500 Kč
Zablokování hlavních vchodových dveří
příjezd zámečníka na místo události plně hrazen
zámečnické práce 2 000 Kč
drobný materiál 500 Kč

Pojistné podmínky

Výluky z pojištění  viz čl. 10  Pojistných podmínek „Pojistného programu Právnické osoby.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
27.06.2017
Přijměte naše pozvání na další procházku 29. 6. při příležitosti oslav 170 let pražského plynárenství. Spolu...
27.06.2017
V poslední době se množí případy, kdy jsou naši odběratelé oslovováni „podomními prodejci“ (byť podomní...
20.06.2017
Dne 12. 6. 2017 proběhlo losování výherců naší soutěže o poukaz na zájezd v hodnotě 10 000,-Kč. Soutěž...
13.06.2017
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat!! Do budoucna se určitě budeme snažit, aby podobných akcí bylo více.
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.