Karta AXA ASSISTANCE PRO DOMÁCNOSTI

Karta AXA ASSISTANCE – základní program nabízí „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ Pojistný program Základ PP-D-PP-ZÁKLAD ze dne 1.7.2014 , které obsahuje pojištění „Technické asistence“,  kdy předmětem pojištění je poskytnutí pojistného plnění oprávněné osobě formou asistenčních služeb, případně formou úhrady prací provedených dodavatelem služeb, v rozsahu a za podmínek stanovených v PP-D-PP-ZÁKLAD, pro služby:

      

  • Havarijní stavy  - příjezd technika na místo události zdarma a do 2000 Kč jsou hrazeny elektrikářské práce, instalatérské práce, sklenářské práce, plynařské práce a topenářské práce,  Zablokování hlavních vchodových dveří příjezd zámečníka na místo události  zdarma a do 2000 Kč jsou hrazeny zámečnické práce.
  • Karta AXA ASSISTANCE – základní program  „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ se vydává pouze zákazníku Pražské plynárenské, a. s., v kategorii Domácnost pro dodávky zemního plynu nebo elektřiny. 
  • Karta AXA ASSISTANCE – základní program  „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“se vydává buď ze strany PP v rámci realizovaných marketingových a prodejních aktivit nebo na základě požadavku zákazníka a zároveň za předpokladu splnění požadovaných kritérií ze strany PP, a. s.  Zároveň zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné finanční závazky. 
  • Karta AXA ASSISTANCE – základní program „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ – se vydává na jedno odběrní místo = 1 Karta AXA ASSISTANCE – základní program nabízí „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“.

Číslo pojištění na kartě AXA ASSISTANCE – základní program „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ je číslo smlouvy u PP, a. s.

Používání karty AXA ASSISTANCE – základní program  „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“.

Karta AXA ASSISTANCEje určena k identifikaci jejího oprávněného držitele u partnera pojištění AXA ASSISTANCE.

  1. Karta je platná pouze s číslem pojištění = číslem smlouvy u Pražské plynárenské, a. s., jejího držitele.
  2. Držitel karty je povinen neprodleně oznámit její ztrátu nebo odcizení Pražské plynárenské, a. s., která mu vystaví zdarma novou kartu, pokud splňuje podmínky pro její vydání.
  3. Pokud zákazník vypoví smluvní vztah s Pražskou plynárenskou, a. s., nesmí být ode dne ukončení dodávkyna odběr energií (plyn, elektřina) karta používána. Pojištění je ukončeno.
  4. Pražská plynárenská, a.s., ručí za to, že s osobními údaji držitele karty je nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat.
  5. V případě využití karty AXA ASSISTANCE – základní program  „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti“ je třeba postupovat dle pokynů na ní uvedených – kontakt na Asistenční telefonní linku AXA ASSISTANCE +420 272 101 092 – 7 dní v týdnu.

Rozsah služeb:

Technická asistence 
Služba Limit poj. plnění na událost
Havarijní stav
příjezd technika na místo událostiplně hrazen
elektrikářské práce2 000 Kč
instalatérské práce
sklenářské práce
plynařské práce
topenářské práce
Zablokování hlavních vchodových dveří
příjezd zámečníka na místo událostiplně hrazen
zámečnické práce2 000 Kč

Pojistné podmínky

Výluky z pojištění viz čl. 10 Pojistných podmínek „Pojištění asistenčních služeb v domácnosti.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
27.06.2017
Přijměte naše pozvání na další procházku 29. 6. při příležitosti oslav 170 let pražského plynárenství. Spolu...
27.06.2017
V poslední době se množí případy, kdy jsou naši odběratelé oslovováni „podomními prodejci“ (byť podomní...
20.06.2017
Dne 12. 6. 2017 proběhlo losování výherců naší soutěže o poukaz na zájezd v hodnotě 10 000,-Kč. Soutěž...
13.06.2017
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat!! Do budoucna se určitě budeme snažit, aby podobných akcí bylo více.
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.