Firma+ (Plyn)

 • Produkt je určen pro zákazníky kategorie Maloodběratel, kteří jsou fyzické osoby a je jim dodáván plyn pro podnikatelské účely nebo právnické osoby. Jejich roční odběr nesmí převýšit 630 MWh.
 • Produkt nabízí slevu ve výši 18% - 40% oproti standardní nabídce. Výše slevy závisí na celkové roční spotřebě.
 • Sleva je poskytována z komoditní složky ceny za ostatní služby dodávky zemního plynu.
 • Nezahrnuje distribuční složku ceny, cenu za služby OTE, příp. další regulované složky ceny nebo složky ceny dané platnou legislativou. Uvedená výše slevy se vztahuje k této ceně bez DPH, příp. dalších daní.

Čerpání produktu FIRMA+

 • Produkt může čerpat každý zákazník, který uzavře dodatek „FIRMA+ (Plyn)“ ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.
 • Dodatkem se doba trvání Smlouvy upravuje na dobu určitou, a to na 24 měsíců od uzavření dodatku s možností prolongace na další období.
 • Zákazník může opakovaně požádat o uzavření tohoto dodatku nejdříve 6 měsíců od jeho posledního uzavření.
 • O změnu v čerpání cenového produktu může zákazník požádat nejdříve 6 měsíců před ukončením platnosti smlouvy změněné tímto dodatkem.
 • Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu dodatku.

Jak slevu získám?

 • Vyplňte v plném rozsahu níže uvedený Dodatek.
 • Údaje na formuláři, které se nacházejí v červeném rámečku, nevyplňujte. Vyplňuje obchodník. Zákazník vyplní údaje, které se nacházejí v modrém rámečku a podepsanou žádost
 • Odevzdejte do obchodní kanceláře Jungmannova 31 (Palác Adria), Praha 1, nebo U Plynárny 500, Praha 4.
 • Zašlete poštou na adresu: Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1.
 • Žádost se podává ve dvou stejnopisech a v případě potvrzení slevy obdržíte jedno vyhotovení.
 • Dodatek lze uzavřít také s využitím telefonu či e-mailu. Postup naleznete zde.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Volání ze zahraničí:

+420 267 175 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

eru

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

Všechny kontakty
04.12.2017
Vladimír Renčín 7. prosinec 2017 – 10. únor 2018  Když stačí zmínit jméno, a není třeba víc dodávat, jde...
30.11.2017
Pražská plynárenská zve milovníky historie a plynárenství na tradiční adventní vycházky ve světle plynových...
14.11.2017
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti, v souvislosti se zahájením...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.