Bez kapacitní složky ceny - plyn

Informace o produktu a podmínky jeho čerpání :

 • PP se zavazuje poskytnout zákazníkovi slevu z ceny za ostatní služby dodávky plynu, a to za podmínky uzavření příslušného dodatku ke smlouvě a  podmínek v něm uvedených.  
 • Cena za plyn je stanovena v ceníku PP s tím, že pro období dvou let PP poskytne zákazníkovi slevu z této ceny tak, že cena za plyn nebude obsahovat kapacitní složku ceny.
 • Doba trvání slevy začíná běžet ode dne podpisu příslušného dodatku ke smlouvě. V případě, že PP dosud dodávku zemního plynu do odběrného místa zákazníka na základě smlouvy nezahájila, doba trvání slevy počíná ode dne zahájení dodávky zemního plynu do odběrného místa zákazníka.
 • PP slevu poskytne za předpokladu, že zákazník kategorie Domácnost bude mít skutečnou roční spotřebu vyšší než 63 MWh/rok.
 • PP v době trvání slevy Zákazníkovi slevu neposkytne
  • a) za období do prvního ročního vyúčtování uplynulého fakturačního období, pokud dojde k ukončení platnosti Smlouvy před prvním vyúčtováním,
  • b) za období po prvním vyúčtování, pokud dojde k ukončení platnosti Smlouvy po prvním vyúčtování.
 • Dodatek k tomuto produktu nelze uzavřít se zákazníkem, který již k příslušné smlouvě čerpá jiný cenový produkt (např. Sleva pro seniory a držitele průkazu ZTP/P, Sleva pro rodiny s malými dětmi atd.).  
   
 • Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu dodatku. Veškeré údaje, které zákazník uvede v souvislosti se splněním podmínek pro čerpání produktu, musí být správné a pravdivé. Pokud se tyto údaje ukáží jako nepravdivé, a tím uvede Obchodníka v omyl, je schválení a potvrzení slevy ze strany Obchodníka ve smyslu § 49a) obč. zákoníku neplatné a v platnosti zůstává dosavadní cena.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
29.03.2017
Pavel Růt / Příšerné historky. Malba, ilustrace, koláže 5. 4. – 20. 5. 2017 Více informací na: Aktuální...
22.03.2017
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti, v souvislosti s ukončením...
09.01.2017
Dne 2. 1. 2017 jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Sokolově, která se nachází na adrese Vítězná 2197,...
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.