Bez kapacitní složky ceny - plyn

Informace o produktu a podmínky jeho čerpání :

 • PP se zavazuje poskytnout zákazníkovi slevu z ceny za ostatní služby dodávky plynu, a to za podmínky uzavření příslušného dodatku ke smlouvě a  podmínek v něm uvedených.  
 • Cena za plyn je stanovena v ceníku PP s tím, že pro období dvou let PP poskytne zákazníkovi slevu z této ceny tak, že cena za plyn nebude obsahovat kapacitní složku ceny.
 • Doba trvání slevy začíná běžet ode dne podpisu příslušného dodatku ke smlouvě. V případě, že PP dosud dodávku zemního plynu do odběrného místa zákazníka na základě smlouvy nezahájila, doba trvání slevy počíná ode dne zahájení dodávky zemního plynu do odběrného místa zákazníka.
 • PP slevu poskytne za předpokladu, že zákazník kategorie Domácnost bude mít skutečnou roční spotřebu vyšší než 63 MWh/rok.
 • PP v době trvání slevy Zákazníkovi slevu neposkytne
  • a) za období do prvního ročního vyúčtování uplynulého fakturačního období, pokud dojde k ukončení platnosti Smlouvy před prvním vyúčtováním,
  • b) za období po prvním vyúčtování, pokud dojde k ukončení platnosti Smlouvy po prvním vyúčtování.
 • Dodatek k tomuto produktu nelze uzavřít se zákazníkem, který již k příslušné smlouvě čerpá jiný cenový produkt (např. Sleva pro seniory a držitele průkazu ZTP/P, Sleva pro rodiny s malými dětmi atd.).  
   
 • Zákazník nesmí mít vůči Pražské plynárenské, a. s., žádné neuhrazené pohledávky v době podpisu dodatku. Veškeré údaje, které zákazník uvede v souvislosti se splněním podmínek pro čerpání produktu, musí být správné a pravdivé. Pokud se tyto údaje ukáží jako nepravdivé, a tím uvede Obchodníka v omyl, je schválení a potvrzení slevy ze strany Obchodníka ve smyslu § 49a) obč. zákoníku neplatné a v platnosti zůstává dosavadní cena.

Kontakty

Zákaznická linka / Pomoc24:

800 134 134 - ZDARMA

840 555 333

Pohotovost:

1239

AXA ASSISTANCE karta:

272 101 092

Napište nám:

callcentrum@ppas.cz

Stavte se u nás:

Rezervace na přepážku

Přidejte si nás:

facebook

Všechny kontakty
27.06.2017
Přijměte naše pozvání na další procházku 29. 6. při příležitosti oslav 170 let pražského plynárenství. Spolu...
27.06.2017
V poslední době se množí případy, kdy jsou naši odběratelé oslovováni „podomními prodejci“ (byť podomní...
20.06.2017
Dne 12. 6. 2017 proběhlo losování výherců naší soutěže o poukaz na zájezd v hodnotě 10 000,-Kč. Soutěž...
13.06.2017
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat!! Do budoucna se určitě budeme snažit, aby podobných akcí bylo více.
Rozhodli jsme se podporovat projekt "Zajíček na koni", protože si myslíme, že snažit se jízdou na koni...
Dlouhodobě podporujeme Nadaci policistů a Hasičů. Nadace pečuje o 36 rodin, pozůstalých po policistech a...
Pražská plynárenská podporuje sbor nevidomých a slabozrakých ČR, který pořádá koncerty po celé České...
Díky Pražské plynárenské a její spolupráci s Pražskými službami,  mohou Pražané denně potkávat ekologicky...
Pražská plynárenská je partnerem 3. ročníku D+D REAL Czech Masters, turnaje série European Tour, který se...
Podpořili jsme EURO 21 v MALÉ KOPANÉ, které se konalo v Praze 15. - 17. 7. 2016
Pražská plynárenská byla partnerem letošního XXV. ročníku Letní Pražské tyčky 2016 v srdci Prahy na...
12.12.2016
Ekonom, Česká energetika 2016
06.10.2016
Deník 6.10.2016, Metro 7.10.2016, deník.cz 10.10.2016

©2002-2017
Pražská plynárenská , a.s.